Performance management från start till mål

Agerus plattform är till för att stötta individer, grupper och verksamheter att göra ett bättre jobb. Genom att kontinuerligt fånga upp de viktigaste dimensionerna i varje människas arbete, deras uppdrag – det de ska utföra – och förutsättningarna att lyckas utföra det, skapas en heltäckande bevakning av varje individs förutsättningar att prestera och nå sin målsättning. Från startskottet till mållinjen. 
Utvecklad utifrån svensk arbetslivsforskning kombinerar Agerus plattform Performance Management och pulsmätningar till en plattform för bättre prestationer, välmående och lönsamhet.

Akademiska Hus

”För att Akademiska Hus ska uppnå sina drömmar och mål är en viktig grundförutsättning att alla medarbetare faktiskt vet vad de ska göra på arbetet, vilka förutsättningar som behövs för att lyckas men också att alla känner att man kan påverka sitt arbete och sin arbetssituation. Vi upplever att Agerus plattform är ett verktyg som aktivt hjälper oss i vardagen med att synliggöra det som krävs för att klara vårt uppdrag och nå våra mål.”
Marie Hallander Larsson, HR-direktör, Akademiska Hus

Essentials

kr 99 Per person/månad
Spara 15% med årslicens
 • Funktioner för chefen
 • Kontinuerlig bevakning av teamets förutsättningar att klara sina uppdrag
 • Intelligent analys av teamets utvecklingsområden
 • Skapa och följ upp utvecklingsaktiviteter
 • Funktioner för medarbetaren
 • Kontinuerlig bevakning av personliga förutsättningar
 • Intelligent analys av personliga utvecklingsområden
 • Föreslå och genomför utvecklingsaktiviteter
 • Tydliggöra uppdrag och mål för team och medarbetare
 • Målsättning och ansvarsområden
 • Handlingsplan
 • Samarbete och koordinering

Advanced

kr 149 Per person/månad
Spara 15% med årslicens
 • Funktioner för chefen
 • Kontinuerlig bevakning av teamets förutsättningar att klara sina uppdrag
 • Intelligent analys av teamets utvecklingsområden
 • Skapa och följ upp utvecklingsaktiviteter
 • Funktioner för medarbetaren
 • Kontinuerlig bevakning av personliga förutsättningar
 • Intelligent analys av personliga utvecklingsområden
 • Föreslå och genomför utvecklingsaktiviteter
 • Tydliggöra uppdrag och mål för team och medarbetare
 • Målsättning och ansvarsområden
 • Handlingsplan
 • Samarbete och koordinering

Professional

kr 199 Per person/månad
Spara 15 % med årslicens
 • Funktioner för chefen
 • Kontinuerlig bevakning av teamets förutsättningar att klara sina uppdrag
 • Intelligent analys av teamets utvecklingsområden
 • Skapa och följ upp utvecklingsaktiviteter
 • Funktioner för medarbetaren
 • Kontinuerlig bevakning av personliga förutsättningar
 • Intelligent analys av personliga utvecklingsområden
 • Föreslå och genomför utvecklingsaktiviteter
 • Tydliggöra uppdrag och mål för team och medarbetare
 • Målsättning och ansvarsområden
 • Handlingsplan
 • Samarbete och koordinering

Enterprise

Offert Välj bland funktioner från Professional för att utforma ert arbetssätt
 • Skräddarsy er lösning med bl.a.
 • Pulsmätning
 • Medarbetarundersökning
 • Ledarskapsmätning
 • Arbetsmiljöundersökning
 • Utvecklingssamtal
 • Tvärfunktionella projekt
 • Organisations- och trendanalys
 • Riskanalys
 • Kunddialog
 • Onboarding
 • Single sign-on
 • Synk mot HR-system
 • Nyckeltalsuppföljning

Ingår alltid

Oavsett lösning utlovar vi alltid en plattform utvecklad från forskning med hög säkerhet och en dedikerad Success Manager för att stötta er utveckling.

Stöd av guidande process

Plattformen guidar er löpande i vad som är nästa steg i ert utvecklingsarbete utifrån en kombination av arbetslivsforskning och Best Practice.

Kontinuerlig bevakning

Kontinuerlig bevakning av teamets förutsättningar visar er förmåga att prestera och nå uppsatta mål.

Hitta utvecklingsområden

Med en intelligent analys guidas ni direkt till vilka utvecklingsområden som bör prioriteras samtidigt som ni får stöttning i att analysera  förutsättningarna för prestation på djupet.

Skapa aktiviteter

Med en kraftfull aktivitetshanterare kopplad till analysen kan ni direkt skapa meningsfulla utvecklingsaktiviteter. Ni får stöttning både i att skapa aktiviter och att samla in förslag på aktiviteter.

Definiera uppdrag och mål

Precisering av uppgifter, ansvarsområden och uppföljning av satta mål skapar tydlighet och ett systematiskt arbetssätt för att förbättra prestationer.

Enterprise

Agerus plattform är skalbar och kan utformas helt utifrån era behov. Det kan användas specifikt som ett verktyg för verksamhetsutveckling, performance management, medarbetarundersökning/pulsmätning, utvecklingssamtal eller riskanalys – eller ersätta dem alla.

Boka demo

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. 

Vill du skapa bättre förutsättningar för prestation och välmående, kontakta oss för att komma igång.