Medarbetar­undersök­ningar från svensk forskning

Agerus plattform för medarbetar­undersök­ningar och pulsmätningar är vetenskaplig och ger ett konkret underlag för dialog och utveckling. Med det inbyggda metodstödet involveras hela arbetsgruppen i en utvecklings­process som triggar dialog, engagemang och välmående.

En del av Systembolagets förbättringsarbete

Tidigare hade vi en traditionell medarbetarundersökning som bad medarbetarna berätta hur nöjda man var. Det räcker inte om man vill vara proaktiv och skapa förutsättningar för medarbetarna att må bra och göra ett bra arbete. Med Agerus verktyg kan vi ställa medarbetarna frågan om de tycker att de har förutsättningar att leverera på sitt uppdrag. Plötsligt blir det en spänstigare diskussion och dialog.

En plattform för utveckling

Agerus digitala plattform för medarbetarundersökningar är utformad för att kartlägga och följa medarbetares och chefers arbetsmiljö och generera utvecklingsförslag som är skräddarsydda för varje team.

Övergripande insikter om medarbetares förutsättningar, välmående och engagemang fångas upp i konkreta analyser som blir ett stöd för att arbeta strategiskt med företagskulturen och arbetsgivarvarumärket.

Agerus plattform innehåller

Schemalagda & automatiserade pulsmätningar

Resultat i realtid

Jämförelser & trendanalyser

Pushnotiser & inbyggda guider

Generering av utvecklingsförslag

Stöd för effektiva handlingsplaner ​

OSA-frågepaket​

Allt grundat på vår forskning

Med Agerus forskningsbaserade medarbetarundersökning för bättre prestation kan olika team enkelt använda resultatet för att utveckla sina prestationer. Realtidsanalysen ger en nulägesbild över gruppens förutsättningar att klara av sina uppgifter och nå sina mål. För enkel uppföljning visar analysen tydligt vilka förutsättningar som är starka och vilka som är svaga. Tillsammans skapar gruppen aktiviteter för att undanröja de hinder för prestation som identifierats.

Tidigare hade vi en traditionell medarbetarundersökning som bad medarbetarna berätta hur nöjda man var. Det räcker inte om man vill vara proaktiv och skapa förutsättningar för medarbetarna att må bra och göra ett bra arbete. Med Agerus verktyg kan vi ställa medarbetarna frågan om de tycker att de har förutsättningar att leverera på sitt uppdrag. Plötsligt blir det en spänstigare diskussion och dialog.

 

 

En del av Systembolagets förbättringsarbete

 

 

 

Agerus stöttar Skatteverkets förändringsresa

 

”Den gamla medarbetarundersökningen passade inte i sammanhanget hos oss längre. För att driva fortsatt förändring behövde Skatteverket något som på ett mer aktivt sätt kunde stötta verksamhetsutvecklingen. Agerus bygger på en dialog om hållbar prestation. Metoden fångar också upp det självledarskap som vi vill se på Skatteverket där vi frigör kraften hos alla medarbetare i verksamheten genom en dialog där alla kan höras och medverka på ett aktivt sätt.”

Testa dina förutsättningar

Vill du skapa bättre förutsättningar för prestation och välmående, så har vi tagit fram ett förenklat test, för att komma igång. 

Ta kontakt

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat.