Medarbetarundersökning för bättre prestation

Agerus forskningsbaserade plattform för pulsmätningar är användarvänlig, mångsidig och säker. Med hjälp av verktyget hittar man enkelt de områden som måste hanteras och handlingsplaner kan skapas omgående. Plattformen stöttar ett agilt arbetssätt för bättre prestation, trivsel och välbefinnande.

En del av Systembolagets förbättringsarbete

Tidigare hade vi en traditionell medarbetarundersökning som bad medarbetarna berätta hur nöjda man var. Det räcker inte om man vill vara proaktiv och skapa förutsättningar för medarbetarna att må bra och göra ett bra arbete. Med Agerus verktyg kan vi ställa medarbetarna frågan om de tycker att de har förutsättningar att leverera på sitt uppdrag. Plötsligt blir det en spänstigare diskussion och dialog.

Tobias Frohm, Direktör e-handel och tidigare HR-direktör

Med Agerus forskningsbaserade medarbetarundersökning för bättre prestation kan olika team enkelt använda resultatet för att utveckla sina prestationer. Realtidsanalysen ger en nulägesbild över gruppens förutsättningar att klara av sina uppgifter och nå sina mål. För enkel uppföljning visar analysen tydligt vilka förutsättningar som är starka och vilka som är svaga. Tillsammans skapar gruppen aktiviteter för att undanröja de hinder för prestation som identifierats.

Uppföljning för bättre prestation

Genom att fokusera på det som är centralt för verksamheten – att alla kan göra sina jobb – blir vår medarbetarundersökning för bättre prestation ett naturligt stöd för det dagliga arbetet. Agerus plattform är skapad för att göra uppföljning av resultatet så enkelt som möjligt.

 

 

Agerus stöttar Skatteverkets förändringsresa

 

”Den gamla medarbetarundersökningen passade inte i sammanhanget hos oss längre. För att driva fortsatt förändring behövde Skatteverket något som på ett mer aktivt sätt kunde stötta verksamhetsutvecklingen. Agerus bygger på en dialog om hållbar prestation. Metoden fångar också upp det självledarskap som vi vill se på Skatteverket där vi frigör kraften hos alla medarbetare i verksamheten genom en dialog där alla kan höras och medverka på ett aktivt sätt.”

Ulrika Lindhoff, Verksamhetsutvecklare HR

Ta kontakt

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. Om du delar vår passion så vill vi höra från dig. Använd formuläret så kontaktar vi dig, eller hör av dig till oss direkt.

Testa dina förutsättningar

Vill du skapa bättre förutsättningar för prestation och välmående, så har vi tagit fram ett förenklat test, för att komma igång.