book-icon (1)

Del 3

Introduktion av Agerus metod – för ett hållbart arbetsliv

Vi vill skapa ett hållbart arbetsliv fyllt med prestation, välmående och effektivitet. För det behöver alla känna att de VillVetKanFårBör©. I den andan vill vi dela med oss av vår kunskap, och vi hoppas du gör detsamma.
Tillsammans kan vi skapa ett hållbart arbetsliv.

Flera dimensioner av kompetens

Oavsett om det gäller att vårda sjuka, konstruera maskiner, möta kunder eller leverera tjänster så behöver vi känna att vi Kan – att vi har den kompetens som behövs. Kompetensen är den sammantagna förmågan, kunskapen, erfarenheten och förståelsen för hur vi ska lösa våra arbetsuppgifter. För att kunna utveckla vår känsla av kompetens behöver vi först se det ur flera dimensioner:

Rätt nivå

Det första att ta i hänsyn är kompetensen i förhållande till uppgifterna som ska utföras. Är kompetensen låg klarar vi inte av uppgiften, är kompetensen för hög blir vi understimulerade. Goda prestationer kräver att vår kompetens matchar våra uppgifter.

Komma till nytta

Vår kompetens måste också komma till nytta. Inte bara för att undvika att värdefull kompetens slösas bort men också för individens välbefinnande. När man inte får utlopp för sin kompetens känner man sig begränsad och frustrerad, man får inte bidra så gott man faktiskt Kan.

Utveckling

En tredje dimension av kompetens: utveckling. Människor vill ständigt utvecklas och likaså vill vi att vår kompetens utvecklas. Det kan vara allt från att sig an nya utmaningar, delta på extrautbildningar eller att lära sig från en kollega. Vad som är utvecklande är väldigt subjektivt, det viktigaste är att varje individ känner en utveckling som är meningsfull för dem.

Utveckling skapar utveckling

Utöver förutsättningarna för prestation behöver vi människor ytterligare några förutsättningar för att kunna prestera hållbart. Vi måste också känna att våra mänskliga basbehov tillgodoses, många av dem kan vi utveckla genom förutsättningarna för prestation.

De mänskliga basbehoven

Våra mänskliga basbehov är grundläggande psykologiska behov som bottnar i vår evolution. Dessa är att: Tillhöra-Bidra-Bekräftas-Utvecklas. Även om de mänskliga basbehoven är självständiga förutsättningar så är de knutna till våra förutsättningar för prestation. Kan, är ett bra exempel. För att känna att vi Kan behöver vi både utvecklas och känna att vår kompetens kommer till nytta, alltså att vi får bidra men den kompetens vi faktiskt har.Genom förutsättningarna för prestation kan vi alltså också utveckla våra mänskliga basbehov.