Verktyg för att utveckla verksamheten

Agerus digitala verktyg följer medarbetares och chefers arbetssituation och genererar utvecklingsförslag för varje team. Större mönster och insikter levereras till ledningen i realtid. Plattformen bygger på Agerus forskning från Stockholms Universitet och förbättrar prestation, välmående och måluppfyllnad.

”Vårt ledarskap bygger mycket på ett coachande förhållningssätt där dialogen är viktig. Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare.”
Används som ledarverktyg för chefer hos kunden Skatteverket
”Vårt ledarskap bygger mycket på ett coachande förhållningssätt där dialogen är viktig. Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare.”

Utmaningen

Modern HR förväntas vara en proaktiv, strategiskt och verksamhetsnära del i organisationen.

Detta i en situation där Arbetsmiljöverket berättar att en tredjedel av Sveriges arbetande upplever besvär till följd av arbetet. Andra studier visar att endast 11 % av arbetskraften i Europa är engagerade i sina arbetet. Våra studier visar att anställda bara har förutsättningar att prestera upp till 65 % av sin potential.

Till din hjälp har du förlegade HR-verktyg. Hur kan du i din roll skapa ett attraktivt arbetsgivarevarumärke med hjälp av medarbetarundersökningar som ingen vill svara på? Hur kan du bidra till lönsamhet genom att ensidigt fokusera på medarbetarnöjdhet? Hur håller du en röd tråd i ledarskap, medarbetarskap och affärsplanering?

Lösningen

Vår forskning visar att prestation är nyckeln till mycket. När man kan prestera på jobbet så mår man bra och känner ett engagemang för arbetet. Agerus verktyg hjälper HR att implementera ett verksamhetsnära ramverk som skapar engagemang och välmående genom att fokusera på förutsättningar för prestation. Resultatet är en attraktiv arbetsgivare som når sina mål.

Engagerade och välmående medarbetare

Medarbetare kartlägger sina personliga förutsättningar och involveras i utvecklingen. Det skapar engagemang och välmående.

HR-insikter för att nå målen

Med en ständig kartläggning av varje team får HR en komplett överblick av organisationen, och kan agera och stötta där det behövs.

Chefer kan fokusera på att leda

Chefer meddelas när någonting behöver hanteras och presenteras med en lista över möjliga utvecklingsaktiviteter.

Attraktiv arbetsgivare

Med ett ramverk som genom prestation skapar engagemang, välmående och nöjda kunder byggs ett attraktivt arbetsgivarevarumärke.

"Goda prestationer skapar lust och hälsa hos individen och förutsättningar för effektivitet och kundnöjdhet för organisationen. Agerus plattform är utvecklad från min och mina kollegors forskning för att skapa goda prestationer."
Professor Pär Pettersson
"Ett viktigt mål för oss är att ha medarbetare som är engagerade i sitt jobb. Dit når vi genom att ge människor rätt förutsättningar. Det är också stommen i Agerus-metoden. I grunden finns en stark tilltro till att människor kan tänka själva och att de allra flesta verkligen vill göra ett bra jobb.​."
- Marie Hallander-Larsson,
HR-direktör, Akademiska Hus

Boka demo

Vårt verktyg skapar prestation i över 100 länder i alla branscher. Bland våra kunder finns allt från små företag med fem anställda till kommuner, myndigheter och globala företag.