Så får du engagerade och högpresterande medarbetare

Högt engagemang och god prestation är ingen slump. Det kräver ett systematiskt arbete som stärker de förutsättningar som får medarbetare att trivas och ge lite extra varje dag på jobbet.

Hantera det som dödar engagemanget

En ofta förkommande föreställning är att engagemang är något som måste skapas av chefer och ledningen och på något vis överföras till medarbetarna. Vi menar istället att medarbetare i de allra flesta fall har ett tillräckligt engagemang med sig, men möter hinder och problem i arbetet som drar ner det.

Lösningen är därför inte att med mer eller mindre konstgjorda medel ”pumpa in” engagemang i medarbetarna, utan istället att hitta orsakerna till bristande engagemang och hantera dessa. Det sker genom ett systematiskt utvecklingsarbete i första hand på lokal nivå.

Den forskning som Agerus-metoden bygger på visar att den enskilt viktigaste förutsättningen för att stärka engagemanget hos medarbetarna är dialogen om det som är viktigt i arbetet. Utan en god dialog finns inte den grund som krävs för att kunna arbeta framgångsrikt med utvecklingsarbetet. Dialogen handlar om vad som ska göras, varför och hur, d.v.s. de vardagliga problem och situationer som måste lösas för att kunna göra ett bra jobb. När den dialogen fungerar bra, utvecklas en kultur med högt engagemang och en vinnande attityd till arbetet.   

Inget engagemang utan god dialog

 

En plattform för att förbättra prestation och engagemang

Agerus forskningsbaserade plattform är utvecklad för att genom en dialogprocess stärka engagemang och de övriga faktorer som krävs för goda prestationer. På egen hand räcker inte engagemang för att prestera hållbart och det blir heller inte långvarigt. Utan alla faktorer för prestation på plats kommer engagemanget att omvandlas till frustration. I en bra arbetssituation är engagemang en viktig komponent – men långt ifrån den enda.

För att läsa mer om Agerus plattform:

Tillitsbaserat ledarskap

”Hur skapas engagemang i arbetet? Jag tycker att forskningen och min egen erfarenhet pekar åt samma håll; engagemang i arbetet kommer som ett resultat av att människor vet vad de ska göra och får rätt förutsättningar för att göra det på ett bra sätt. Då mår människor bra och blir engagerade i sitt arbete.”​

Ta kontakt

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. Om du delar vår passion så vill vi höra från dig. Använd formuläret så kontaktar vi dig, eller hör av dig till oss direkt.