Micro-learning i En hållbar prestationskultur

Utbildning i En hållbar prestationskultur utgår från Agerus forskning om prestation, hälsa och effektivitet. Den ökar medarbetares medvetenhet och möjlighet att själva vara en drivande kraft i sin arbetssituation samtidigt som ledaren får stöd i hur man kan bidra med goda förutsättningar och styra gruppen mot uppsatta mål.

Med Micro-learning förmedlas utbildningen digitalt över korta, lättsmälta delar. Det har en beprövad effekt och är särskilt effektivt när man vill skapa långvarig medvetenhet hos större grupper.

Agerus-metod, en vetenskaplig metod för prestation och välmående

Vi går inte bara till jobbet. Vi investerar våra resurser – fysiska och mentala – i arbetet. Med vår utbildning hjälper vi chefer och medarbetare ta tillvara på sin investering, så att arbetet blir en källa till lust, välbefinnande och personlig utveckling. Vår digitala utbildning hjälper medarbetare att på egen hand skapa förutsättningarna som behövs för att kunna prestera och må bra på arbetet. Ledaren får stöd i att styra gruppen mot uppsatta mål och i att bidra med goda förutsättningar för gruppens gemensamma prestationer.

Ur innehållet:​

Hur Uppdraget blir ledstjärnan i vardagen

Villkoren för prestation – avgörande för din hälsa och teamets effektivitet

Att bidra i ett socialt sammahang – mänskliga drivkrafter

Dialogkompetens och kommunikationsklimat

Kursen är fullspäckad med övningar, reflektioner och tips

Möjlighet att addera eget innehåll som komplement till kursen

För att Akademiska Hus ska uppnå sina drömmar och mål är en viktig grundförutsättning att alla medarbetare vet vad de ska göra på arbetet, vilka förutsättningar som behövs för att lyckas men också att alla känner att man kan påverka sitt arbete och sin arbetssituation.

Marie Hallander Larsson, HR-direktör.

Boka möte

Hör av dig så bokar vi in ett möte för att berätta mer om vår e-learning kurs och diskutera hur den kan anpassas utifrån era behov.