Certifierings­utbildning: Verksamhets­skap

Uppdraget är centralt för att definiera vad som ska utföras och hur. Men uppdraget kan också ge oss mening, fungera som en samlingspunkt för tillhörighet, frigöra engagemang och skapa kraft att prestera. 
Certifiera dig i verksamhetsskap och frigör uppdragets potential. 

Ersätt medarbetarundersökningen med något som faktiskt gör nytta

Agerus Flow samlar insikter från varje medarbetare och levererar underlag för kontinuerlig utveckling. Effekten är människor som mår bra, grupper som når sina mål och ett lönsamt företag.

Hur det går till

Genom att kombinera teori, praktiska övningar och interaktion med erfarna kursledare får du en heltäckande kunskapsbas för att utveckla en hållbar prestationskultur med fokus på verksamhetsskap.

1. Introduktion & självstudier

Introduktion till metoden, bakgrund och kursmaterial. Därefter studerar deltagaren materialet på egen hand med hjälp av reflektionsfrågor och kunskapskontroller.
Tidsåtgång: 1-2 dagars aktiv studietid.

2. Lärande dialoger

Under kursens gång hålls lärande dialoger där kursledaren och deltagarna diskuterar, stämmer av och har utbyte kring kursmaterialet.
Tidsåtgång: 3 digitala seminarier á 1,5 h.

3. Case & tillämpning

Den teoretiska kunskapen omsätts till praktiken i form av ett case där deltagaren applicerar sin nyvunna kunskap och stöttar en grupp i dess utveckling. Caset presenteras och diskuteras i grupp.
Tidsåtgång: 1-2 dagar

Praktisk information

Kursmaterialet utgörs av böcker, arbetshäften, videos och föredrag av kursledare. För caset ges deltagaren tillgång till utvecklingsverktyget Agerus System. Under hela certifieringens gång stöttas deltagaren av erfaren handledare.
Pris: 25 000 kr per deltagare. Vid större beställningar utgår mängdrabatt.

– Jag kan intyga att dialog med uppdraget i fokus är ett effektivt sätt att driva både utveckling och resultat. Vi är nu inne på vårt femte år med goda erfarenheter med Uppdragsdialoger utifrån Agerus-metoden,

Uppdragets betydelse

Hör Pär Pettersson, bit. professor i arbetslivsvetenskap och Agerus medgrundare, tala om verksamhetsskap och uppdragets betydelse.

"Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare."

Inget extra system att lära sig – låt cheferna fokusera på uppdraget

Agerus Flow kan levereras genom smarta uppmaningar och insikter direkt i varje chefs mailkorg och behöver inte lära sig något nytt system för att dra nytta av Agerus Flow.

Ledning och HR – samt chefer som vill – kan självklart analysera och prognostisera verksamhetens välmående och följa upp varje teams utveckling.

Kontakta oss

Använd formuläret för att komma igång eller för mer information.