book-icon (1)

Introduktion av Agerus metod – för ett hållbart arbetsliv

Del 5

Vi vill skapa ett hållbart arbetsliv fyllt med prestation, välmående och effektivitet. För det behöver alla känna att de VillVetKanFårBör©. I den andan vill vi dela med oss av vår kunskap, och vi hoppas du gör detsamma.
Tillsammans kan vi skapa ett hållbart arbetsliv.

Ansvarstagande, ett mänskligt drag


Tydlighet om uppdraget

Med tydlighet kring vad som ska göras, varför och när det ska vara klart, kan vi som människor oftast inte låta bli att ta ansvar för att det blir gjort. På samma sätt som vi är ”programmerade” för att prestera har vi ett mänskligt drag att ta ansvar. Det är när vi känner ett ansvarstagande för våra uppgifter, att det är något vi verkligen behöver göra, ja då känner vi att vi Bör.

Det är när vi känner ett ansvarstagande för våra uppgifter, att det är något vi verkligen behöver göra, ja då känner vi att vi Bör. Det är vid otydlighet som saker och ting faller mellan stolarna, deadlines missas och missförstånd uppstår. Det är när uppdraget blir otydligt som känslan av Bör blir svagt.

Goda förutsättningar

Vad som bidrar till att vi människor känner ett ansvar, en känsla att vi Bör utföra vårt arbete varierar såklart från person till person. Men om övriga förutsättningar för prestation är på plats, dvs. att jag Vill, Vet, Kan och Får utföra mitt arbete så faller det naturligt för oss människor att vi också känner att vi Bör.

En balanserad nivå av ansvar

Ansvar behöver vara både tydligt och tillräckligt stort. För lite ansvar är lika illa som för stort ansvar. Med för litet ansvar är det svårt att känna tillit, vi känner oss helt enkelt inte betrodda med det ansvar vi faktiskt behöver för att kunna göra bra jobb. Är ansvaret för stort kan vi istället bli överväldigad, få svårt att hinna med och tappa kvalité på våra insatser. I båda fallen lider prestationen och det individuella välbefinnandet.