Marie Hallander Larsson, HR-direktör på Akademiska hus pratar om vikten av Uppdragsdialogen.