Vetenskaplig teamutveckling

Agerus Flow är ett automatiserat verktyg för grupputveckling. Genom att kombinera forskning med AI identifierar verktyget vad arbetsgrupper behöver utveckla för att förbättra sina prestationer.

Insikterna levereras i realtid och leder till bättre prestation, välmående och lönsamhet.

”Vårt ledarskap bygger mycket på ett coachande förhållningssätt där dialogen är viktig. Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare.”
Används som ledarverktyg för chefer hos kunden Skatteverket
”Vårt ledarskap bygger mycket på ett coachande förhållningssätt där dialogen är viktig. Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare.”

Hur det går till

Tre återkommande steg som hanteras automatiskt i Agerus Flow:

1. Kartläggning

Agerus Flow samlar in data från arbetsgrupperna och håller koll på deras förutsättningar att lyckas med sina uppgifter.

2. Återkoppling

Chefen får återkoppling om hur det ser ut i gruppen samtidigt som medarbetarna får insikter och stöd för den personliga utvecklingen.

3. Teamutveckling

Agerus flow kombinerar insikter från den specifika arbetsgruppen med arbetslivsforskning och sammanställer underlag för utveckling i gruppen. Underlaget skickas direkt till chefens mejlkorg och är fyllt med dialogfrågor, tips och förslag på åtgärder.

"Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare."

70 % nöjdare kunder

58 % ökad prestation

36 % bättre hälsa

Ett smidigt & vetenskaplig
arbetssätt

Agerus Ledarverktyg kräver ingen administration utan körs automatiskt i bakgrunden. 

Verktyget driver dig och ditt team automatiskt i en löpande utvecklingsprocess som är framtagen av svensk arbetslivsforskning.  

Från forskningen vet vi vilka förutsättningar som krävs för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Vi vet också vad effekten blir av att jobba med Agerus. 

Effekten av att arbeta med
Agerus Ledarverktyg

  • Korrelationer hos kunder & forskningsstudier:
  • 71 % Kundnöjdhet
  • 49 % Gruppeffektivitet
  • 44 % eNPS
  • 39 % Produktivitet
  • 36 % Hälsa
  • 25 % Minskad sjukfrånvaro
  •  

Omedelbar förbättring

Decenniumklubb

"Goda prestationer skapar lust och hälsa hos individen och förutsättningar för effektivitet och kundnöjdhet för organisationen. Agerus plattform är utvecklad från min och mina kollegors forskning för att skapa goda prestationer."
Professor Pär Pettersson

Kom igång med Agerus Flow

Testa Agerus Flow gratis i 30 dagar, utan bindningstid. Använd formuläret nedan för att bli kontaktad av en Agerus representant, så får du hjälp med att komma igång.