Agerus

Ledarskapsprofil för presterande team

Vår forskningsbaserade ledarskapsprofil fokuserar på kärnan i ledarens arbete – att gruppen ska nå sina mål – och hjälper chefen skapa förutsättningar för att teamet ska lyckas nå målen.  

Utmaningen

Att vara chef är ingen lätt uppgift. Kraven är många och förväntningarna på resultat skruvas hela tiden upp. Som chef förväntas du vara både empatisk och drivande. Du ska vara lyssnande samtidigt som du är tydlig mot din omgivning. Medarbetena ska inte pressas samtidigt som de bör prestera optimalt. Du ska ha full koll samtidigt som medarbetarna ska utvecklas och prestera utifrån alltmer av självledarskap. Du ska kunna sätta tydliga mål för din grupp samtidigt som det introduceras agila processer i verksamheten. Vidare ska du vara som en trygg klippa för dina medarbetare samtidigt som hela er organisation ritas om för att fånga möjligheterna i en ökad digitaliseringen.

Att vilja – och orka – vara chef med den här typen av krav och förväntningar innebär väldiga utmaningar.

Lösningen

Vi på Agerus har en annorlunda syn på ledarskap. Vi tycker inte att det bästa ledarskapet beskrivs med långa kravlistor eller personlighetsdrag i regnbågens alla färger. Vad som funkar bäst för den enskilde ledaren, och i dennes arbetsgrupp, varierar från situation till situation. Vår syn på ledarskap fokuserar därför på det mest centrala i varje arbetssituation: gruppens förmåga att prestera och nå sina mål.

Utifrån arbetslivsforskning stöttar vi ledare i hur de bättre kan bidra med goda förutsättningar till arbetsgruppen. Detta så att teamet kan prestera och nå sina mål samtidigt som chefen fokuserar på att skapa de goda möjligheterna. Våra ledarskapsprofiler inkluderar därför alltid:

Kartläggning

Ledarskapsprofilen kartlägger två väsentliga dimensioner av ledarskapet: ledarens bidrag till teamets förutsättningar och ledarens kommunikationskompetens.

Stöttning i utveckling

Med konkreta förslag och reflektioner kring ditt ledarskap hjälper ledarskapsprofilen dig i din utveckling - med fokus på vad din specifika grupp behöver för att nå sina mål.

Fokus på dialog

Dialogen är ledarens främsta verktyg när det gäller att skapa förutsättningar och tydlighet i sitt team, därför är det också en väsentlig del i våra ledarskapsprofiler.

Forskning

Modellen bygger på svensk arbetslivsforskning om prestation, hälsa och gruppeffektivitet.

"Goda prestationer skapar lust och hälsa hos individen och förutsättningar för effektivitet och lönsamhet för företaget. Agerus plattform är utvecklad från min och mina kollegors forskning för att skapa goda prestationer."
Fil.dr. Pär Pettersson

"Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare."

- Tobias Frohm, Direktör e-handel, Systembolaget

Beställ genom formuläret nedan

Ange antalet ledarskapsprofiler, 5 000 kr per profil. Pris per tillkommande profil efter 10 st debiteras á 3500 kr.