Agerus

Agerus artiklar och webinar om Akademiska hus

Akademiska hus

Akademiska Hus ska äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden. Bolagets inriktning omfattar byggande och förvaltande av studentbostäder.

– Det handlar om att tydliggöra uppdraget och skapa rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Hos oss har vi valt att kalla det för uppdragsdialogen. I det verktyget har cheferna en stor frihet i hur de gör saker, men de måste alla formulera sina och medarbetarnas uppdrag.

Case:

Akademiska Hus

Tydliga uppdrag och rätt förutsättningar – basen i förändringsarbetet och verksamhetsplaneringen​

Webinar:

Vikten av uppdragsdialogen, Marie Hallander Larsson,
HR-direktör på Akademiska hus.

Case:

Att rusta för det "nya normala" -  exemplet Akademiska Hus.

Akademiska Hus är ett statligt fastighetsbolag med ungefär 500 medarbetare som äger, utvecklar och förvaltar fastigheterna på landets universitet och högskolor. Flertalet av medarbetarna jobbar numera hemifrån eller på distans. Under våren undersökte man med hjälp av Agerus hur medarbetarna upplevde sin nya arbetssituation.

Webinar:

Att leda och anpassa arbete på distans i Corona-tider – en diskussion utifrån exemplet Akademiska Hus.

I juni bjöd Agerus till ett webinar där Josefin Helgeson som är HR-partner i Akademiska Hus berättade om deras erfarenheter av hem- och distansarbete i pandemins spår.

.

 

Ta kontakt

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. Om du delar vår passion så vill vi höra från dig. Använd formuläret så kontaktar vi dig, eller hör av dig till oss direkt.