Agerus

Agerus artiklar och webinar om Akademiska hus

Akademiska Hus ska äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk. Akademiska Hus ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av universitets- och högskoleområden. Bolagets inriktning omfattar byggande och förvaltande av studentbostäder.

– Det handlar om att tydliggöra uppdraget och skapa rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Hos oss har vi valt att kalla det för uppdragsdialogen. I det verktyget har cheferna en stor frihet i hur de gör saker, men de måste alla formulera sina och medarbetarnas uppdrag.

Marie Hallander Larsson, HR-direktör Akademiska Hus

Akademiska Hus: Tydliga uppdrag och rätt förutsättningar – basen i förändringsarbetet och verksamhetsplaneringen

Marie Hallander Larsson,
HR-direktör på Akademiska hus, pratar om vikten av Uppdragsdialogen.

Att leda och anpassa arbete på distans i Corona-tider – en diskussion utifrån exemplet Akademiska Hus.

I juni bjöd Agerus till ett webinar där Josefin Helgeson som är HR-partner i Akademiska Hus berättade om deras erfarenheter av hem- och distansarbete i pandemins spår.

Att rusta för det "nya normala" -  exemplet Akademiska Hus.