Agerus

HR-verktyg för att förbättra HME inom offentlig sektor

Agerus digitala verktyg samlar och involverar hela organisationen i ett systematiskt utvecklingsarbete som förbättrar prestation, hälsa och Hållbart Medarbetarengagemang (HME).

Byggt på arbetslivsforskning från Stockholms universitet och anpassat utifrån studier inom kommunal verksamhet är Agerus plattform det perfekta verktyget för HR och ledare i offentlig sektor att driva utveckling.

Utmaningen

Offentlig sektor behöver ständigt arbeta med att säkerställa en god brukarnöjdhet, ett högt förtroende bland invånarna och att de ska ses som en attraktiv arbetsgivare. En stor utmaning är att leverera goda prestationer och verksamhetsresultat som leder till hög brukarnöjdhet – och på så sätt också högt förtroendet och gott arbetsgivarvarumärket. 

HME används ofta som ett sätt att tampas med dessa utmaningar. HR förväntas vara den drivande parten i att förbättra HME och på så sätt hjälpa hela organisationen att producera goda verksamhetsresultat och hög brukarnöjdhet.

Lösningen

Agerus plattform involverar hela organisationen i ett löpande utvecklingsarbete som förbättrar människors förutsättningar att prestera. Den beprövade effekten av vårt verktyg är bättre prestation, HME och brukarnöjdhet. 

Nyckelord som beskriver verktyget är: dialog, delaktighet, prestation och engagemang. 

Verktyget hjälper HR, ledare och grupper att driva utveckling på huvudsakligen följande sätt: 

Engagerade och välmående medarbetare

Medarbetare kartlägger sina personliga förutsättningar och involveras i utvecklingen. Det skapar engagemang och välmående.​

HR-insikter för att nå målen

Med en ständig kartläggning av varje team får HR en komplett överblick av organisationen och kan agera och stötta där det behövs.

Chefer kan fokusera på att leda

Chefer meddelas när någonting behöver hanteras och presenteras med en lista över möjliga utvecklingsområden. Verktyget guidar chefen till en utvecklande dialog med teamet.

Ersätter klassiska mätverktyg

Agerus plattform samlar organisationens utvecklingsarbete i ett och samma ramverk. Ett utvecklingsverktyg som ersätter medarbetarundersökningar och pulsmätningar.

Beprövad effekt

Agerus forskningsbaserade metod har beprövad effekt på en rad viktiga nyckeltal. Genom att förbättra förutsättningarna som ingår i Agerus metod så förbättrar man också andra nyckeltal. Några exempel på effekter man kan åstadkomma:

Förbättra upp till 71 % av Brukarnöjdhet (NKI)

Förbättra upp till 44 % av eNPS

Förbättra upp till 56 % av HME

Minska upp till 25 % av sjukfrånvaro

"Goda prestationer skapar lust och hälsa hos individen och förutsättningar för effektivitet och kundnöjdhet för organisationen. Agerus plattform är utvecklad från min och mina kollegors forskning för att skapa goda prestationer."
Fil.dr. Pär Pettersson

Ett viktigt mål för oss är att ha medarbetare som är engagerade i sitt jobb. Dit når vi genom att ge människor rätt förutsättningar. Det är också stommen i Agerus-metoden. I grunden finns en stark tilltro till att människor kan tänka själva och att de allra flesta verkligen vill göra ett bra jobb.

- Marie Hallander-Larsson,
HR-direktör, Akademiska Hus

Boka möte

Vårt verktyg stöttar HR-avdelningar i över 100 länder i alla branscher. Bland våra kunder finns allt från företag med fem anställda, kommuner, myndigheter och globala företag.