Agerus

Ledarskapsverktyg för bättre prestation

Agerus digitala verktyg ger dig performance insights och hjälper dig som ledare att driva utveckling i teamet. Plattformen bygger på forskning från Stockholms Universitet och förbättrar prestation, välmående och måluppfyllnad. 

Utmaningen

Våra studier visar att människor i arbete bara har förutsättningar att prestera upp till 65 % av sin förmåga. Arbetsmiljöverket berättar att en tredjedel av Sveriges arbetande upplever besvär till följd av arbetet. Andra studier visar att endast 11 % av arbetskraften i Europa är engagerade i sina arbetet.  Som chef är det din vardag att navigera i dessa vatten och se till att målen nås – inte konstigt att sjukfrånvaron bland chefer ökat dramatiskt de senaste 5 åren. 

Lösningen

Vår forskning visar att prestation är nyckeln till mycket. När man kan prestera i arbetet, och känna att man gör ett bra jobb, ja, då mår man bättre och känner ett större engagemang för jobbet. Agerus verktyg hjälper dig som ledare att driva prestation i teamet.

Automatiserat flöde​

Med Agerus verktyg sätts ditt team in i en löpande process för att förbättra prestation. Ni guidas automatiskt framåt i er utveckling, baserat på var just ert team behöver lägga sitt fokus.

Insights för att nå målen​​

Som ledare får du löpande en aktuell bild över gruppens förmåga att nå målen, samtidigt som du servas med performance insights för utveckling.

Engagemang genom inkludering

Plattformen är utvecklad för att skapa ett engagemang för jobbet genom att involvera hela teamets kunskap i gruppens utveckling.

Ständiga förbättringar

Agerus intelligenta analys hjälper dig generera träffsäkra utvecklingsaktiviteter och delegerar dem i teamet.

"Goda prestationer skapar lust och hälsa hos individen och förutsättningar för effektivitet och lönsamhet för företaget. Agerus plattform är utvecklad från min och mina kollegors forskning för att skapa goda prestationer."
Fil.dr. Pär Pettersson

"Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare."

- Tobias Frohm, Direktör e-handel, Systembolaget

Boka demo och få en fri testperiod!

Fri testperiod i 30 dagar, utan bindningstid. Inget kreditkort behövs.

Vårt verktyg lämpar sig för ledare som vill driva utveckling i teamet (min 3 pers). Vår plattform används av kunder i alla branscher, allt från enskilda grupper till stora myndigheter och globala företag.