Agerus

Agerus Dialog- och Utvecklingsverktyg

Ett verktyg för HR att bidra till verksamhetens lönsamhet och medarbetarnas välmående.

Byggt på forskning från Stockholms universitet om prestation och hälsa.
”Vårt ledarskap bygger mycket på ett coachande förhållningssätt där dialogen är viktig. Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare.”
Används som ledarverktyg för chefer hos kunden Skatteverket
”Vårt ledarskap bygger mycket på ett coachande förhållningssätt där dialogen är viktig. Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare.”

Utmaningen

HR:s uppdrag är att skapa förutsättningar för arbetskraften att göra ett bra arbete samtidigt som man värnar om människorna i organisationen.

Detta i en situation där Arbetsmiljöverket berättar att en tredjedel av Sveriges arbetande upplever besvär till följd av arbetet. Sjukfrånvaron bland chefer ökar dramatiskt och siffror från SIQ visar att endast 14 % av arbetskraften i Sverige är aktivt engagerade i sina arbetet. Våra studier visar att anställda bara har förutsättningar att prestera upp till 65 % av sin potential.

Behovet och vikten av HR:s uppdrag har aldrig varit större. 

Lösningen

Vårt verktyg hjälper HR och ledare att driva utveckling i arbetsgrupperna. Baserat på forskning guidas chefer och medarbetare i dialog om deras förutsättningar att prestera och göra ett bra jobb. HR får översikt på arbetsgruppernas förutsättningar och träffsäkra analyser som underlag till stödinsatser för att hjälpa grupperna i deras utvecklingsarbete. Vårt verktyg bygger på en löpande utveckling som resulterar i en attraktiv arbetsgivare där medarbetare mår bra och når sina mål.

Engagerade och välmående medarbetare

Medarbetare kartlägger sina personliga förutsättningar och involveras i utvecklingen. Det skapar engagemang och välmående.​

HR-insikter för att nå målen

Med en ständig kartläggning av varje team får HR en komplett överblick av organisationen, och kan agera och stötta där det behövs.

Chefer kan fokusera på att leda

Chefer meddelas när någonting behöver hanteras och presenteras med en lista över möjliga utvecklingsområden. Verktyget guidar chefen till en utvecklande dialog med teamet.

Ett heltäckande ramverk

Agerus plattform samlar medarbetarnas, chefernas och HRs behov i ett och samma ramverk. Spretiga medarebetarsamtal och -undersökningar är ett minne blott.

"Goda prestationer skapar lust och hälsa hos individen och förutsättningar för effektivitet och lönsamhet för företaget. Agerus plattform är utvecklad från min och mina kollegors forskning för att skapa goda prestationer."
Fil.dr. Pär Pettersson

Ett viktigt mål för oss är att ha medarbetare som är engagerade i sitt jobb. Dit når vi genom att ge människor rätt förutsättningar. Det är också stommen i Agerus-metoden. I grunden finns en stark tilltro till att människor kan tänka själva och att de allra flesta verkligen vill göra ett bra jobb.

- Marie Hallander-Larsson, HR-direktör, Akademiska Hus

Boka möte

Vårt verktyg stöttar HR-avdelningar i över 100 länder i alla branscher. Bland våra kunder finns allt från företag med fem anställda, kommuner, myndigheter och globala företag. Hör av dig så bokar vi ett förutsättningslöst möte.