book-icon (1)

Introduktion av Agerus metod – för ett hållbart arbetsliv

Del 1

Vi vill skapa ett hållbart arbetsliv fyllt med prestation, välmående och effektivitet. För det behöver alla känna att de VillVetKanFårBör©. I den andan vill vi dela med oss av vår kunskap, och vi hoppas du gör detsamma.

Tillsammans kan vi skapa ett hållbart arbetsliv.

Att vilja göra jobbet är en start

Vårt engagemang eller vår vilja att utföra en uppgift skapas av en mängd olika incitament; allt det som gör att vi Vill. Och det säger sig självt att om vi inte Vill utföra en arbetsuppgift är det svårt att göra ett bra jobb. Det är viktigt att tänka på att vi alla är olika och drivs av olika saker. Vad som är ett starkt incitament för mig är kanske inte alls viktigt för dig.

Rätt typ av vilja

Vad som däremot stämmer för oss alla är att vi behöver rätt typ av vilja. Sett till våra arbeten behöver vi en tillräcklig grad av engagemang för våra arbetsuppgifter. Betoningen ligger just på arbetsuppgifterna – för det spelar ingen roll hur engagerade vi är som individer i allmänhet – att vara engagerad i uppgifterna är det som avgör ifall vi kan prestera eller inte.

Vänd den negativa trenden

Skräcksiffror från Gallup visar att endast 2 av 10 medarbetare är engagerade – och lika många är direkt oengagerade. Därför kommer här tre förhållningssätt att utgå ifrån för att öka engagemang:

Fokusera på arbetssituationen, inte personen

På samma sätt som varje människa är unik och drivs av olika incitament är också varje arbetssituation unik. För att få människor engagerade i sina uppdrag (rätt typ av vilja) måste vi forma och anpassa arbetssituationen så att den blir engagerande för varje individ. Försöker man istället att ändra på personen så kommer man snabbt att märka motstånd. Det är alltid lättare att ändra en situation än en person.

Att få bidra

Alla uppgifter är inte alltid roliga. Det finns uppgifter som ibland känns tråkiga eller till och med slitsamma, men de kan fortfarande vara engagerande. Att utföra ett uppdrag, att prestera, är ingen isolerad aktivitet. Vi människor har en drivkraft att bidra och en prestation ska alltid bidra till organisationens uppdrag. Genom att tydligt kommunicera hur en prestation bidrar till en annan kan även slitsamma uppgifter vara engagerande.

Att involvera

Ytterligare ett sätt att öka engagemang för en individs uppgifter är att de involveras i en dialog om vad, varför och hur något ska göras. När individer känner ett eget ägarskap och får påverka sin egna arbetssituation leder det till starkare engagemang och ansvarstagande.