book-icon (1)

Del 2

Introduktion av Agerus metod – för ett hållbart arbetsliv

Vi vill skapa ett hållbart arbetsliv fyllt med prestation, välmående och effektivitet. För det behöver alla känna att de VillVetKanFårBör©. I den andan vill vi dela med oss av vår kunskap, och vi hoppas du gör detsamma.
Tillsammans kan vi skapa ett hållbart arbetsliv.

Vet du det du behöver?


Vet handlar om att ha den information som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter, att känna till sitt arbetsuppdrag. Vad jag ska göra, när jag ska ha det gjort, hur jag ska göra och varför är vanliga ingredienser för känslan att man Vet.
Vet är ett av villkoren som behövs för att kunna prestera, det spelar ingen roll hur duktiga eller motiverade vi är om vi inte Vet vad vi ska göra. Men det är också en förutsättning som ger oss mer än förmågan att prestera, den ger oss en känsla av syfte.

När vi förstår helheten av det vi gör och hur det bidrar och påverkar kollegors uppdrag får vi en tydligare bild över hur vår egna insats spelar in mot helheten. Det kan skapa både ett starkare engagemang och känsla av ansvar för att klara av våra uppgifter.

Vad behöver jag veta?

Det viktigaste är inte att veta allt, eller att ha all information, utan att veta det vi behöver för att kunna utföra arbetsuppgifterna. Här spelar varje individs egen uppfattning en avgörande roll: vissa behöver mer eller mindre information för att känna att de Vet. Att hitta balansen av information sker bäst i dialog. Bara genom att samtala om vad som ska göras och vad som förväntas så brukar det bli tydligt vad varje person behöver.

Tydligt uppdrag

Samtliga Agerus-förutsättningar – Vill–Vet–Kan–Får–Bör – utgår ifrån uppdraget, de är direkt knutna till hur väl vi känner att vi klarar av att utföra våra uppdrag. Därför är det såklart oerhört viktigt att våra uppdrag är tydliga, inte minst för känslan att vi Vet. Genom ett tydligt uppdrag och en god känsla av Vet läggs en grund för att utveckla övriga förutsättningar. Det är exempelvis svårt att känna att vi Vill eller Kan om vi inte Vet.