book-icon (1)

Introduktion av Agerus metod – för ett hållbart arbetsliv

Vi vill skapa ett hållbart arbetsliv fyllt med prestation, välmående och effektivitet. För det behöver alla känna att de VillVetKanFårBör©. I den andan vill vi dela med oss av vår kunskap, och vi hoppas du gör detsamma. Tillsammans kan vi skapa ett hållbart arbetsliv.

Prestationens betydelse för vår hälsa


För att överleva är vi människor sedan urminnes tider ”programmerade” för att prestera, dvs klara av det som krävs i en viss situation. När vi presterar känner vi oss nöjda och upplever lust. När det händer utsöndras hormoner i kroppen som stärker och bygger upp oss som människor. Kan man inte prestera, nå ett mål eller leva upp mot förväntningar upplever vi istället olust och känner oss otillräckliga. Då startar istället en nedbrytande process.

För att må bra måste vi alltså prestera väl och nå våra mål. Det gäller både i våra privatliv och på jobbet.

Hållbara prestationer kräver balans

För att prestera och klara av våra uppdrag behöver vi vissa förutsättningar. Det kan vara basala saker som verktyg, lokaler och material. Men det är också vissa immateriella förutsättningar som kompetens, engagemang och information.
Nyckeln bakom hållbara prestationer är en balans mellan uppdraget – det vi kommer till jobbet för att göra – och förutsättningarna att klara av det. Med otillräckliga förutsättningar klarar vi inte av våra uppdrag och når inte våra mål. Om vi över tid har en arbetssituation i obalans leder det till frustration, otrivsel och i förlängningen ohälsa i form av stress, utbrändhet och fysisk sjukdom.

Har vi å andra sidan ett uppdrag som inte möter våra förutsättningar blir vi istället understimulerade och känner att vi inte kommer till nytta. Då blir vi med tiden rastlösa och börjar kanske tänka på att byta jobb för att få bättre nivå på utmaningarna, utvecklas och må bättre.

De fem Villkoren för prestation


Agerus-metoden för hållbara prestationer är baserad på forskning av Fil dr Pär Pettersson tillsammans med bland andra Professor Ingemar Torbiörn på Stockholms Universitet. Forskningen har sorterat ut de fem viktigaste förutsättningarna för att vi ska kunna utföra en god arbetsprestation och samtidigt må bra. De fem Villkoren för prestation är:

  • Vill – jag känner engagemang för mina arbetsuppgifter
  • Vet – jag har den informationen som behövs för att utföra mina arbetsuppgifter
  • Kan – jag har nödvändig kompetens för arbetsuppgifterna
  • Får – jag har befogenhet för att utföra arbetsuppgifterna
  • Bör – jag känner ansvar för arbetsuppgifterna
Dessa fem förutsättningar har bevisats ha ett så pass avgörande utslag på prestation att utan dem blir det omöjligt att prestera hållbart. Därför kallar vi dem Villkoren för prestation.I kommande delar kommer vi djupdyka i de fem Villkoren för prestation och hur de kan utvecklas för att skapa balans i arbetssituationen och därmed hållbara prestationer.