Ledarskap i praktiken på Solna tingsrätt

Ledarutveckling som sätter fokus på förutsättningar för hållbar prestation


Alla behöver rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Om vi har det så presterar vi väl under lång tid samtidigt som vi mår bra. Med fel förutsättningar sjunker vår prestation och risken att drabbas av stressrelaterade sjukdomar ökar. En stor del av att vara ledare är därför att utveckla förutsättningarna tillsammans med sina medarbetare. På Solna tingsrätt har man tagit steget från teori till praktik!

 

Mårten Bernstad

Mårten Bernstad, Senior Advisor
 
 

Solna tingsrätt har varit i mediernas ljus under mars månad. När jag träffar cheferna från den administrativa och de dömande avdelningarna säger de att de tycker att de själva, deras kollegor och deras medarbetare har kunnat hantera situationen på ett bra sätt, även om det har inneburit mycket arbete som normalt inte förekommer vid domstolen. Nu är de fullt fokuserade på att arbeta vidare i enlighet med sin verksamhetsplan, där en viktig del är att sänka personalomsättningen inom avdelningarna. Som ett led i arbetet med detta inledde man i september 2017 ett samarbete med Agerus. Syftet med arbetet var att ge cheferna ett verktyg och en metod som säkrar att avdelningarna blir riktigt bra på att efterleva de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö i AFS 2015:4, samtidigt som chefer och medarbetare utvecklar sig själva och verksamheten.

En chefsutbildning för det vardagliga ledarskapet

Christopher Cameron – som var tf chefsadministratör när insatsen inleddes och idag arbetar som verksamhetsutvecklare på tingsrätten – tycker att cheferna har fått bra koll på föreskriften och framförallt att de har vuxit som chefer och ledare. Han tycker att det praktiska arbetssättet är den största skillnaden mellan Solna tingsrätts resa och mer traditionell ledarutveckling. ”Här har de fått en metod och ett verktyg som de direkt använder praktiskt”, fortsätter Christopher. Teresa Heiskanen, som är handläggarchef, är inne på samma spår:

”Jag har varit på många ledarutbildningar. De har varit jättebra men när jag har kommit tillbaka till jobbet har det känts väldigt svårt att använda mina kunskaper. Med det här sättet att arbeta blir fokus direkt på att faktiskt göra det som behövs”.

Christopher berättar också om feedback som Teresa vidarebefordrade till honom från en av sina medarbetare:

”Medarbetaren hade sagt att vårt arbete visar att vi tar personalomsättningen på stort allvar, att vi vill bli bättre och att det betyder mycket”.

När jag intervjuar en annan av handläggarcheferna, Li Sohls, säger hon att det nog är för tidigt att uttala sig om ifall insatsen har lett till att sänka personalomsättningen. Men mycket positivt har hänt som kan ge det resultatet. Hon upplever att de dialoger som de har haft på avdelningarna har varit mycket uppskattade av medarbetarna, särskilt på de avdelningar där man har haft stora utmaningar. ”Där har man verkligen haft stort utbyte av arbetet och många aktiviteter har kommit ur det”, säger hon. Li säger också att hon själv har känt att hon har blivit tryggare i sin roll som chef.

”Strukturen i Agerus system och metod, med de olika delområden som man måste fokusera på för att nå hållbar prestation, är ett väldigt bra tydliggörande av vad ett framgångsrikt ledarskap behöver innehålla”.

Kontakta oss för mer information genom formuläret nedan eller läs mer om Agerus ledarskapsutbildning här.
Du kan även följa mig och ta del av min artikelserie på LinkedIn.

Mårten Bernstad, Senior Advisor

Kontaktformulär

Namn*

Företag*

E-post*

Telefon*

Meddelande