Så vändes krisen till produktionsframgång

”Vi har ökat produktionen med över 50 procent trots nedläggningshot. Om effektiviseringen påbörjats tidigare hade vi förmodligen haft ett resultat på en halv miljard bättre”. Per Zettergren berättar om Surahammars Bruks imponerande resa.

När det omöjliga blir möjligt

Surahammars Bruk har gjort det omöjliga möjligt. Genom att att öka medarbetarnas flexibilitet och kompetens har produktionen på bruket ökat från 650 till 1000 ton stål per operatör och år. En ökning på över 50 procent. En imponerande bedrift i en hårt konkurrensutsatt och nedläggningshotad verksamhet.

Att rädda ett bruk

Fram till 2009 var bruket ett lönsamt och välmående företag. Men, så kom krisen som slog ikull all stålindustri. Under 2000-talet hade världens produktionskapacitet av stål fördubblats. Kina stod för den största ökningen, från cirka 200 till 900 miljoner ton per år. Plötsligt fanns det en överkapacitet på stål, oavsett sort och användningsområde. Samtidigt slog finanskrisen till och stora förluster var ett faktum. År 2009 hade bruket 235 anställda, idag är de 80 stycken.

Under dessa år har bruket ställts inför en rad prövningar. Hela tre gånger har man tvingats omorganisera helt och existensen som i princip alltid tagits förgiven har varit hårt ansatt. För att överleva behövde de maximera sin produktion med minimal arbetskraft. Samtidigt som man ville värna om de anställda. Förr lärde medarbetaren sig ett moment och jobbade med det tills det var dags för pension, Idag kan de utföra de flesta momenten på sin produktionslinje och dessutom arbeta på två andra linjer.

– Alla förstår att det är viktigt att kunna klara av att göra många olika arbetsmoment, även de man inte är specialist på, säger Per Zettergren, vd för Surahammars Bruk AB. Tänk om vi hade påbörjat effektiviseringen redan 2000. Då hade vi förmodligen haft ett resultat på en halv miljard högre mellan åren 2000 till 2009.

Framgångsrik omorganisation

Genom verksamhetsutvecklingsföretaget LOVAK kom bruket i kontakt med Agerus koncept och kunde koppla detta till sitt LEAN-arbete. Vilket gav fantastiska resultat.

– Att bli framgångsrik i sitt LEAN-arbete handlar till 15 % om att lära sig LEAN metoder och verktyg och till 85 % att få människor att bli motiverade att arbeta med det. Där har Agerus metod stöttat oss fullt ut. Egentligen är det lätt att förstå. Alla medarbetare behöver vilja, veta, kunna vad de ska göra och få ansvar och mandat för att kunna prestera och genomföra det. Under de senaste fem åren har vi arbetat systematiskt med Agerus identifierade verb och de grundläggande basbehoven. Vi har kommunicerat och fört en öppen dialog om alla förändringar samtidigt som vi sett till att förutsättningarna för att klara det förändrade uppdraget funnits på plats, berättar Per Zettergren.

Surahammars Bruk fortsätter sin strävan framåt och är väldigt öppna för att hela tiden anpassa verksamheten utifrån nya uppdrag och krav. En förutsättning för att kunna fortsätta driva bruket vidare i en mycket utmanande och pressad bransch.