Vi forskar, du utvecklar

Vi skapar hållbara prestationskulturer

Agerus bildades som ett resultat av banbrytande arbetslivsforskning. Vi hade hittat de viktigaste förutsättningarna för långsiktigt hållbar prestation. Med förutsättningarna på plats ökar organisationens prestation och effektivitet parallellt med individernas välmående. Vår drivkraft är att så många som möjligt ska använda sig av Agerus-metoden och skapa En hållbar prestationskultur™.

Med rätt förutsättningar är ingenting omöjligt 

Nyckeln till prestation är en balans mellan uppdraget – det du kommer till jobbet för att göra – och förutsättningarna att klara av det. Genom en löpande dialog om uppdrag och förutsättningar skapas en hållbar prestationskultur; en kultur präglad av måluppfyllelse, innovation, engagemang och välmående.

Fördjupa dina kunskaper om hur man skapar En hållbar prestationskultur med hjälp av vår introduktionsserie till Agerus-metoden.

Verktyg som gör det svåra enkelt

Vi har tagit resan från djupgående hormonforskning – där man studerat vad som gör att människor kan prestera hållbart – till lättanvända verktyg. Våra verktyg gör det enkelt för dig, ditt team och hela din organisation att skapa En hållbar prestationskultur. Gapet mellan forskning och praktiken har aldrig varit mindre. Läs mer om våra digitala verktyg >

Fördjupa dina kunskaper om hur man skapar En hållbar prestationskultur med hjälp av vår introduktionsserie till Agerus-metoden.Kontakta mig för mer info