Metoden som ökar affärerna – Länsförsäkringar Jönköping berättar

Metoden som ökar affärerna – Länsförsäkringar Jönköping berättar

Länsförsäkringar Jönköping har ett tydligt mål. Alla medarbetare ska kunna vara goda ambassadörer både externt och internt. ”Ett tydligt uppdrag och dialog om förutsättningar för prestation och hälsa är den röda tråden”, säger Anna Brolin, HR-chef.

Efter att ha gått en utbildning om dialogkompetens förändrades HR-processen kring medarbetarundersökningen. Det fanns ett behov av att arbeta mer målstyrt.

Från traditionell medarbetarundersökning till aktivt förbättringsarbete och dialog

Hr Chef, Länsförsäkringar Jönköping

Anna Brolin, Hr Chef, Länsförsäkringar Jönköping

– För oss passade Agerus metod som handen i handsken. En metod som utgår från uppdraget kopplat till målstyrning och prestationsutveckling. Ett kombinerat förbättrings- och dialogverktyg. Här fick vi mycket mer än bara ett resultat att checka av. Vi fick en metod att arbeta utifrån, vilket i efterhand visat sig vara en riktig framgångsfaktor. Idag pratar vi om uppdraget, våra roller och tillsammans utvecklar vi förbättringsaktiviteterna. Det är väldigt spännande ute i grupperna. Vi för ett resonemang på en helt annan nivå och cheferna är bekväma med att ta sig an och fronta även obekväma resultat. Och det ger effekter, säger Anna Brolin.

Länsförsäkringar har gjort en jätteresa med hela modellen. Att gå från traditionellt arbete till att aktivt arbeta med frågorna och lyfta in dem i affärs- och utvecklingsplaneringen kräver uthållighet och medvetenhet. Idag startar alltid processen med dialog om uppdraget, mål, ledning och prestationskultur. Kring resultat och aktiviteter är man transparent. På så sätt inkluderas förbättringsaktiviteterna i affärsplaneringsprocessen med koppling till uppdraget och affärsnyttan.

– Att vara uthållig när man väljer nya modeller är utifrån mina erfarenheter en förutsättning för att få ut det bästa, säger Anna Brolin. Det tar ett tag att sätta ett gemensamt språk och arbetsmetoder. Idag, till skillnad från första året, kommer cheferna och grupperna själva och vill göra mätningar. De vill stämma av aktiviteter, titta på ett specifikt område med mera vilket är ett oerhört bra kvitto.

Attraktiva arbetsgivare fokuserar på hälsoarbetet

Arbetslivet är komplext och dagens trend med ohälsa är ett hett ämne. På Länsförsäkringar Jönköping har de både en bra arbetsmiljöplan och låg sjukfrånvaro.

– Det innebär inte att vi är befriade från ett aktivt arbete med dessa frågor. För oss som vill vara en attraktiv och modern arbetsgivare är det än mer viktigt, säger Sophie Bernström, HR-generalist.

I samband med Arbetsmiljöverkets skärpta regler valde de att titta på hur de skulle kunna arbeta ännu mer aktivt med dessa frågor. De valde att inkludera en hälsomätning utifrån Agerus koncept ”En hälsoskapande arbetsplats”  i den redan befintliga undersökningen samt komplettera med enskilda mätningar under året.  Första mätningen genomfördes i november och visade på bra resultat. Nu ska en ny mätning göras och i samband med den ska alla medarbetare erbjudas ett fördjupat hälsosamtal i samband med årets hälsoundersökning via Företagshälsovården.

 Det är lätt att allt hamnar på organisatorisk nivå. Här kan vi även fånga upp och stödja även på individnivå. Vi är övertygande om att det krävs arbete på flera plan för att förebygga  ohälsa. Mätningen har gjort oss mer öppna och med dialogen som grund blir hälsomätningen ett användbart verktyg i dessa frågor. Det ska bli spännande att följa utvecklingen, säger Sophie Bernström avslutningsvis.