[rev_slider alias=”titel-logga-in”]

Log in Agerus Worklife

Här utvecklar du förutsättningarna för prestation

Med Agerus Prestation undersöks och utvecklas villkor för prestation och andra viktiga förutsättningar som måste vara på plats för att man ska prestera på jobbet. Resultatet av att arbeta med Agerus Prestation är bl.a. ökad hälsa, lojalitet, produktivitet och kundnöjdhet. Effekten är vetenskapligt säkerställd.

Här utvecklar du förutsättningarna för ledarskap

Agerus Ledarskap gör det möjligt att undersöka och utveckla ledarnas förmåga att bidra till arbetsgruppens prestationer. Bygger på samma vetenskapliga grund som Agerus Prestation.

Här utvecklar du förutsättningarna för hälsa

Agerus har två applikationer som med en salutogen utgångspunkt undersöker och utvecklar hälsa:

  • Agerus Hälsa Personlig undersöker indikatorer på hälsa inom två dimensioner; intrapersonellt och interaktivt.
  • Agerus Hälsa Arbetsmiljö undersöker upplevelser av arbete och arbetsmiljö inom sex dimensioner.