Hållbara prestationer

Med Agerus plattform förbättras prestationerna varaktigt utifrån en vetenskaplig metod. Genom systematiskt arbete utvecklar chefer och medarbetare tillsammans de förutsättningar som krävs för att göra ett riktigt bra jobb. Effekterna syns i form av högre effektivitet och kundnöjdhet samtidigt som medarbetarna mår bättre. Resultatet är en attraktiv arbetsplats med nöjda medarbetare och ett starkt varumärke mot både kunder och marknad. 

Agerus – Believe in People


Presterande medarbetare är nöjda medarbetare

Många fokuserar på att få nöjda medarbetare. Tanken är att den som är nöjd också presterar bra – att nöjdhet är det som skapar goda prestationer. Men modern arbetslivsforskningen menar faktiskt att det är precis tvärtom, att det är prestationerna som skapar känslan av nöjdhet. Därför är vårt fokus på att skapa hållbara prestationer, så man kan klara av sitt uppdrag och nå sitt mål. Då blir konsekvensen nöjda och välmående medarbetare.

Hållbara prestationer leder till nöjda medarbetare
Hållbara prestationer och goda förutsättningar leder till hälsa

Hållbara prestationer ger bättre hälsa

Arbetslivsforskningen visar att vi människor upplever lust och välbefinnande när vi presterar väl och uppnår våra mål. Vi mår helt enkelt bra när vi gör ett bra jobb. Om vi däremot har otillräckliga förutsättningar – om vi känner att vi inte kan prestera – känner vi frustration, olust, mår sämre och riskerar att bli sjuka. Därför fokuserar vi på att skapa rätt förutsättningar för hållbara prestationer, för då mår både organisation och medarbetare bättre.

Hållbara prestationer kräver mer än bara engagemang

Engagemang är en stor trend i HR-världen, det verkar nästan ses som lösningen på organisationens alla problem. Men tyvärr är det inte alls så enkelt. På egen hand räcker inte engagemang för att kunna prestera hållbart och blir heller inte långvarigt. Utan alla faktorer för hållbara prestationer på plats minskar engagemanget och blir istället frustration. För en bra arbetssituation behövs alla förutsättningar för prestation. Där är engagemang en viktig del – men långt ifrån den enda.

Hållbara prestationer kräver mer än bara engagemang

Fördjupa dina kunskaper om Agerus-metoden.


Ta kontakt

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till hållbara prestationer och fantastiska resultat.

Ta kontakt så kan vi tillsammans fördjupa oss i hur man skapar en hållbar prestationskultur. Läs mer om Agerus här och följ oss gärna på LinkedIn

Här kan du göra ett snabbtest av dina egna förutsättningar.

Kontakta mig för mer info

Ta del av våra kunskapsartiklar