Prestation, det gemensamma målet

Att klara av något är en fantastisk känsla. Vi känner oss duktiga, glada och stolta. När vi människor presterar mår vi bra. På samma sätt har organisationer behov av goda prestationer som för verksamheten framåt. Agerus utgångspunkt är att organisationer och människor har samma behov av att prestera och därför är varandras förutsättning. Och med den utgångspunkten kan stordåd uppnås.

Kärnan i Agerus-metoden är att varje människa, grupp och organisation ska prestera hållbart och på så sätt klara av sina uppdrag. Då känner människan ett starkt välmående, gruppen blir effektivare och organisationen lönsammare. Så skapas En hållbar prestationskultur ™.

Med balans vinner alla

Agerus unika arbetslivsforskning menar att det vi människor behöver för att kunna prestera är tydlighet kring våra arbetsuppdrag och förutsättningar för att kunna leverera. När vi känner en balans mellan det vi ska göra och våra förutsättningar att göra det skapas hållbara prestationer.

Med vår forskning vet vi att de förutsättningar vi behöver känna för att prestera är att vi: VillVetKanFårBör©. Dessa fem förutsättningar har bevisats ha ett så pass avgörande utslag på prestation att utan dem blir det omöjligt att prestera hållbart. Därför kallar vi dem Villkoren för prestation.

Nyckeln till att skapa balans mellan uppdragen och förutsättningarna finns i insikten att vi är alla olika. Våra olikheter är det som för kreativitet, innovation och utveckling framåt. Men det innebär också att vi tolkar och uppfattar situationer annorlunda. Vi har alla vår egen ”bild” av verkligheten. Genom meningsfull dialog där människor ”byter bilder” med varandra om uppdragen och förutsättningarna skapar vi en gemensam bild av verkligheten. Genom dialogen matchas uppdrag och förutsättningar mot varandra. Så skapar vi balans och hållbara prestationer.

Effekterna av det är bland annat: högre välmående, bättre gruppeffektivitet, ökad produktivitet, nöjdare kunder, starkare engagemang, ömsesidig tillit, snabbare innovation och förbättrad lönsamhet.


Kontakta mig för mer info