Att utveckla organisation och individ, sida vid sida

Prestation, det gemensamma målet

Att klara av något, att prestera, är en fantastisk känsla. Vi känner oss duktiga, glada och stolta. När vi människor presterar mår vi bra. På samma sätt har organisationer behov av goda prestationer som för verksamheten framåt. Agerus utgångspunkt är att organisationer och människor har samma behov av att prestera och därför är varandras förutsättningar. Och med den utgångspunkten kan stordåd uppnås.

Kärnan i Agerus-metoden är att varje människa, grupp och organisation ska prestera hållbart och på så sätt klara av sina uppdrag. Då känner människan ett starkt välmående, gruppen blir effektivare och organisationen lönsammare. Så skapas En hållbar prestationskultur ™.

Med balans vinner alla

Agerus-metoden går ut på att skapa en balans mellan arbetsuppdragen och förutsättningarna att utföra uppdragen. När vi känner en balans mellan det vi ska göra och våra förutsättningar att göra det skapas hållbara prestationer.

För att skapa balans måste vi utgå ifrån att vi alla är olika. Våra olikheter och dynamiken som skapas sinsemellan arbetsgrupper är det som för kreativitet, innovation och utveckling framåt. Det innebär också att vad som skapar goda förutsättningar för mig behöver inte vara detsamma för dig. Alla har en egen ”bild” av sin verklighet. Genom dialog där vi byter bilder med varandra skapas en större förståelse för varandra – vår egen bild av verkligheten byts ut mot en större, gemensam bild. Genom att byta bilder med varandra kan utvecklingen ta fart.

Allt i Agerus-metoden är utvecklat tillsammans med forskare på Stockholms universitet. därför kan vi med trygghet säga att Agerus-metoden har en starkt positiv effekt på: välmående, sjuktal, prestation, effektivitet, NKI, engagemang och företagskultur.

Fördjupa dina kunskaper om hur man skapar En hållbar prestationskultur med hjälp av vår introduktionsserie till Agerus-metoden.Kontakta mig för mer info