Hållbara prestationer

Med Agerus plattform följer man en vetenskaplig metod för prestationsutveckling. Genom systematiskt arbete utvecklar chefer och medarbetare tillsammans de förutsättningar som krävs för att göra ett riktigt bra jobb.

Effekterna syns i form av högre effektivitet och kundnöjdhet samtidigt som medarbetarna mår bättre. Resultatet är en attraktiv arbetsplats och ett starkt varumärke mot både kunder och marknad. Det kallar vi En hållbar prestationskultur™

Agerus – Believe in People

God prestation ger bättre hälsa

Arbetslivsforskningen visar att vi människor upplever lust och välbefinnande när vi presterar väl och uppnår våra mål. Om vi däremot har otillräckliga förutsättningar – om vi känner att vi inte kan prestera – upplever vi frustration, olust, mår sämre och kan i förlängningen bli sjuka. Agerus utgångspunkt är därför att fokusera på att skapa rätt förutsättningar för prestation. Med bättre prestation mår både organisation och medarbetare bättre.

Presterande medarbetare är nöjda medarbetare

Många fokuserar på att få nöjda medarbetare. Tanken är att den som är nöjd också presterar bra – att nöjdhet leder till goda prestationer. Forskningen menar däremot att det är precis tvärtom, att det krävs goda prestationer för att känna sig nöjd i arbetet. Vi förespråkar därför att man fokuserar utvecklingsarbetet på att medarbetarna ska klara av sitt uppdrag och nå sina mål. Och inte ta omvägen att först skapa nöjdhet.

Engagemang är bara en av flera framgångsfaktorer

Idag är engagemang en stor trend i HR-världen. Om man bara kan öka medarbetarnas engagemang så kommer allt annat att lösa sig, sägs det. Tyvärr är det inte alls så enkelt. Engagemang är EN viktig framgångsfaktor, men utan de andra faktorerna på plats så kommer engagemanget snabbt att minska och istället omvandlas till frustration. Att lägga allt fokus på att öka engagemanget i en organisation är därför riskabelt om man glömmer de andra nödvändiga faktorerna för god och hållbar prestation.

Fördjupa dina kunskaper om hur man skapar En hållbar prestationskultur med hjälp av vår introduktionsserie till Agerus-metoden.Utveckling sker i utbytet

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till hållbara prestationer och fantastiska resultat.

Ta kontakt så kan vi tillsammans fördjupa oss i hur man skapar en hållbar prestationskultur. Läs mer om Agerus här och följ oss gärna på LinkedIn

Här kan du alltid göra en snabbkoll över dina egna förutsättningar.


Kontakta mig för mer info