Verktyg som gör det svåra enkelt

Molnbaserade utvecklingsverktyg

Agerus erbjuder digitala verktyg för dig som vill utveckla prestation, effektivitet och hälsa genom vår vetenskapliga metod. Med vår forskning i grunden vet vi vilka de absolut viktigaste förutsättningarna är och hur de kan utvecklas. Den kunskapen har vi stoppat in i digitala verktyg för att du, ditt team och din organisation på bästa sätt ska utvecklas mot en hållbar prestationskultur.

Agerus Survey

Agerus Survey är ett mät- och analysverktyg för medarbetarundersökningar. Genom att använda Agerus unika och vetenskapliga index får man en klar bild av verksamhetens förutsättningar för prestation, hög effektivitet och god hälsa. Läs mer

Agerus Pulse

Agerus Pulse är ett flexibelt verktyg som låter dig mäta, analysera och utveckla de viktigaste förutsättningarna i arbetssituationen. Kombinera centrala mätningar med lokala i utvalda arbetsgrupper. Perfekt lämpat för ett löpande utvecklingsarbete. Läs mer

Agerus Worklife

Agerus Worklife samlar medarbetare, chefer och ledning i det dagliga utvecklingsarbetet mot uppsatta mål. Samtliga medarbetare involveras i en utvecklingsprocess som fokuserar på de förutsättningar som styr prestation, effektivitet och hälsa. Läs mer

Kontakta oss för mer info