Marknadens vassaste utvecklingsverktyg

Agerus erbjuder digitala verktyg för dig som vill utveckla prestation, effektivitet och hälsa genom vår vetenskapliga metod. Med vår forskning i grunden vet vi vilka de absolut viktigaste förutsättningarna är och hur de kan utvecklas. Den kunskapen har vi stoppat in i digitala verktyg för att du, ditt team och din organisation på bästa sätt ska utvecklas mot en hållbar prestationskultur.

All utveckling av Agerus metod, modeller och verktyg görs i samarbete med universitet, högskolor och enskilda forskare. Det är med stolthet vi kan säga att allt vi erbjuder våra kunder är forskningsbaserat. Välj bland verktygen nedan för att se vilket som matchar dina behov bäst.

Agerus Worklife

Agerus Worklife är verktyget som ger optimalt stöd för att arbeta med Agerus metod. Det samlar medarbetare, chefer och ledning i det dagliga utvecklingsarbetet mot uppsatta mål. Samtliga medarbetare involveras i en utvecklingsprocess som fokuserar på de förutsättningar som styr prestation, effektivitet och hälsa. Läs mer

Agerus Pulse

Agerus Pulse är ett lättanvänt verktyg som låter dig mäta, analysera och utveckla de viktigaste förutsättningarna i arbetssituationen. Perfekt lämpat för ett löpande utvecklingsarbete.

Agerus Survey

Agerus Survey är ett mät- och analysverktyg som kan användas för alla typer av interna undersökningar, t ex medarbetarundersökningar. Genom att använda Agerus unika vetenskapliga index får man en klar bild av i vilken kondition verksamheten befinner sig avseende förutsättningar för prestation, hög effektivitet och god hälsa.


Kontakta mig för mer info