Forskningsbaserad plattform stöttar ert distansarbete

Vid distansarbete upplever många chefer ett större behov av kontroll och uppföljning. Samtidigt saknar medarbetarna återkoppling och det sociala sammanhanget. Agerus hjälper dig att fånga upp arbetssituationen med den självdrivande plattformen som stöttar dig, ditt team och hela verksamheten i att skapa tydlighet kring uppdrag, ansvar och förväntningar. Samtidigt utvecklas prestation, måluppfyllnad och lönsamheten.

Metso Outotec

”Agerus är en utmärkt plattform som stödjer vår strategi att utveckla såväl prestation som engagemang hos våra medarbetare. Vi är mycket nöjda med hur användarvänligt det är och hur lätt vi kan få ut olika rapporter och jämförelser. Verktyget hjälper också till med analysen av resultaten och visar tydligt var de viktigaste förbättringsområdena finns för varje team.”
Johanna Ahokas, Director, Talent and Engagement
Läs mer

Essentials

kr 99 Per person/månad
Spara 15% med årslicens
 • Funktioner för chefen
 • Kontinuerlig bevakning av teamets förutsättningar att klara sina uppdrag
 • Intelligent analys av teamets utvecklingsområden
 • Skapa och följ upp utvecklingsaktiviteter
 • Funktioner för medarbetaren
 • Kontinuerlig bevakning av personliga förutsättningar
 • Intelligent analys av personliga utvecklingsområden
 • Föreslå och genomför utvecklingsaktiviteter
 • Tydliggöra uppdrag och mål för team och medarbetare
 • Målsättning och ansvarsområden
 • Handlingsplan
 • Samarbete och koordinering

Advanced

kr 149 Per person/månad
Spara 15% med årslicens
 • Funktioner för chefen
 • Kontinuerlig bevakning av teamets förutsättningar att klara sina uppdrag
 • Intelligent analys av teamets utvecklingsområden
 • Skapa och följ upp utvecklingsaktiviteter
 • Funktioner för medarbetaren
 • Kontinuerlig bevakning av personliga förutsättningar
 • Intelligent analys av personliga utvecklingsområden
 • Föreslå och genomför utvecklingsaktiviteter
 • Tydliggöra uppdrag och mål för team och medarbetare
 • Målsättning och ansvarsområden
 • Handlingsplan
 • Samarbete och koordinering

Professional

kr 199 Per person/månad
Spara 15 % med årslicens
 • Funktioner för chefen
 • Kontinuerlig bevakning av teamets förutsättningar att klara sina uppdrag
 • Intelligent analys av teamets utvecklingsområden
 • Skapa och följ upp utvecklingsaktiviteter
 • Funktioner för medarbetaren
 • Kontinuerlig bevakning av personliga förutsättningar
 • Intelligent analys av personliga utvecklingsområden
 • Föreslå och genomför utvecklingsaktiviteter
 • Tydliggöra uppdrag och mål för team och medarbetare
 • Målsättning och ansvarsområden
 • Handlingsplan
 • Samarbete och koordinering

Enterprise

Offert Välj bland funktioner från Professional för att utforma ert arbetssätt
 • Skräddarsy er lösning med bl.a.
 • Pulsmätning
 • Medarbetarundersökning
 • Ledarskapsmätning
 • Arbetsmiljöundersökning
 • Utvecklingssamtal
 • Tvärfunktionella projekt
 • Organisations- och trendanalys
 • Riskanalys
 • Kunddialog
 • Onboarding
 • Single sign-on
 • Synk mot HR-system
 • Nyckeltalsuppföljning

Ingår alltid

Oavsett lösning utlovar vi alltid en plattform utvecklad från forskning med hög säkerhet och en dedikerad Success Manager för att stötta er utveckling, särskilt anpassad för distansarbete.

Stöd av guidande process

Plattformen guidar er löpande i vad som är nästa steg i ert utvecklingsarbete utifrån en kombination av arbetslivsforskning och Best Practice.

Kontinuerlig bevakning

Kontinuerlig bevakning av teamets förutsättningar visar er förmåga att prestera och nå uppsatta mål.

Hitta utvecklingsområden

Med en intelligent analys guidas ni direkt till vilka utvecklingsområden som bör prioriteras samtidigt som ni får stöttning i att analysera  förutsättningarna för prestation på djupet.

Skapa aktiviteter

Med en kraftfull aktivitetshanterare kopplad till analysen kan ni direkt skapa meningsfulla utvecklingsaktiviteter. Ni får stöttning både i att skapa aktiviter och att samla in förslag på aktiviteter.

Definiera uppdrag och mål

Precisering av uppgifter, ansvarsområden och uppföljning av satta mål skapar tydlighet och ett systematiskt arbetssätt för att förbättra prestationer.

Enterprise

Agerus plattform är skalbar och kan utformas helt utifrån era behov. Det kan användas specifikt som ett verktyg för verksamhetsutveckling, performance management, medarbetarundersökning/pulsmätning, utvecklingssamtal eller riskanalys – eller ersätta dem alla.

Boka demo

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. 

Vill du skapa bättre förutsättningar för prestation och välmående, kontakta oss för att komma igång.