Ledarskapsverktyg. För bättre prestation.

Utifrån vår arbetslivsforskning vet vi vad som behövs för att prestera på topp. Med Agerus digitala ledarskapsverktyg vet du det också. Vårt ledarskapsverktyg hjälper dig driver prestation, effektivitet och lönsamhet.

99 kr månaden, per medarbetare

Lättare att leda

Insights som gör det enklare att leda

Väldigt få grupper lyckas prestera på topp. Ännu färre lyckas göra det konsekvent. Det betyder att en enorm potential går till spillo. Det leder till minskad effektivitet för företagen, och ohälsa hos medarbetaren. 

Hamna inte i den situationen. 

Agerus Ledarskapsverktyg gör det lättare att prestera och enklare att leda.

Automatiserat flöde

Vårt ledarskapsverktyg har ett automatiserat flöde som leder dig och gruppen framåt i er utveckling.

Insights för att nå målen​

Våra löpande performance insights leder er grupputveckling mot att prestera på topp och att skapa ökat självledarskap.

Ständiga förbättringar

En intelligent analys stöttar ledarskap och grupputveckling genom träffsäkra förslag på förbättringsåtgärder.​

Enterprise

Vår plattform är skalbar och kan utformas helt utifrån era behov. Kontakta oss för att se över vilken lösning som passar er bäst. ​

Definiera uppdrag och mål

Utöva ett tydligt ledarskap genom att samla gruppens uppdrag och mål. Skapa aktiviteter, delegera uppgifter och följ upp prestationer.

Från start till mållinje

Från uppsatta mål till utförda prestationer – följ och samla allt i en och samma plattform, Agerus Ledarskapsverktyg.

Kom igång

Vår plattform används av kunder i alla brancher, stora som små (min. 3 pers). Många har samarbetat med oss i över ett decennium. Hör av dig för att komma ignåg

Ledarskapsverktyg

Ett verktyg som hjälper chefen att driva utveckling i gruppen ​
kr 99 Per medarbetare/månad
  • Mät förutsättningar att nå mål
  • Analysera & förbättra
  • Samla förbättringsaktiviteter
  • Delegera och följ aktiviteter
  • Automatiserat flöde för bäst effekt