Ledande index för styrning och förbättrade nyckeltal

"Agerus metod och unika prestationsindex har direkt koppling till företagets resultat och viktigaste nyckeltal. Den kraften vill jag att både små och stora organisationer ska förstå och använda sig av."

-Viktor Söderberg, styrelseordförande i Agerus

Agerus Performance Culture Index

Med vår moderna arbetslivsforskning, praktiska genomförande i hundratals projekt och konkreta kundexempel vet vi vad som behövs för att individer, arbetsgrupper och organisationer ska kunna prestera. Allt detta fångar vi upp i ett samlat index, Agerus Performance Culture Index (APCI), som direkt visar hur organisationen mår. Ett högt index är samma sak som en organisation med hög effektivitet, välmående och lojala medarbetare där hög måluppfyllnad är en självklarhet. Ett lågt index visar en organisation som inte riktigt räcker till, där frustration gror och medarbetar söker sig bort ifrån.

När jag började i företaget var mitt uppdrag att få den nya organisationen att fungera. I det har jag ett tydligt mandat och bara ett nyckeltal som jag fokuserar på. Det är vårt Akademiska Hus Performance Index (kundanpassat namn för Agerus Performace Culture Index, APCI). Det berättar för styrelsen om medarbetarna i verksamheten kan göra ett bra jobb som bidrar till målen i verksamhetsplanen. Det ger en väldigt tydlig koppling till vår affär.

Marie Hallander Larsson, HR-direktör Akademiska hus

Index för gruppens utveckling

För ledaren är Agerus plattform ett verktyg att tydliggöra gruppens och individens uppdrag och utveckla de rätta förutsättningarna att prestera utifrån det. I det arbetet är Agerus olika index ett tydligt och pedagogiskt stöd för ledaren att utveckla dels sitt ledarskap men också arbetsgruppens förmåga att prestera och nå sina mål. Hög måluppfyllelse och förbättrade nyckeltal är kvittot på den utveckling man genomför.

animation-dator-v5-svart-v2

Styrning för ledningen

Agerus Performance Culture Index (APCI) tillför en djupgående analys som förklarar varför verksamhetens nyckeltal ser ut som de gör men också konkreta åtgärdsområden för utveckling. Genom att påverka och förbättra de områden som fångas upp i APCI kommer verksamhetens nyckeltal att förbättras. Med Agerus unika index får ledningen både en djupgående analys över nuläget och en kartläggning över vägen framåt. Det blir ett stöd för löpande styrning och kalibrering i riktning mot uppsatta mål.

Ta kontakt

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. Om du delar vår passion så vill vi höra från dig. Använd formuläret så kontaktar vi dig, eller hör av dig till oss direkt.

Testa dina förutsättningar

Vill du skapa bättre förutsättningar för prestation och välmående, så har vi tagit fram ett förenklat test, för att komma igång.