Från hormoner till lönsamma företag

Bakom Agerus koncept En Hållbar Prestationskultur står Fil dr Pär Pettersson. Grundforskningen utfördes under hans tid på Stockholms Universitet tillsammans med bland andra professor Ingemar Torbiörn. Under en workshop i Karlstad berättar han om kedjan, hela vägen från hormoner till lönsamma företag. Nedan kan du ta del av workshopen.