Ledande forskning förklarar varför vissa presterar bra och andra inte

Agerus forskning har kartlagt de viktigaste faktorerna för att människorna i en organisation ska kunna prestera bra och göra det under lång tid, d.v.s. hållbart. Ju starkare faktorerna för prestation är desto bättre presterar vi. Med Agerus plattform arbetar man systematiskt med att förbättra dessa faktorer och därmed sina prestationer, sin effektivitet och i förlängningen sin lönsamhet. Saknas faktorerna får man istället en kultur med hinder för prestation som leder till ineffektivitet, låg kundnöjdhet och en sämre lönsamhet.

En kedjereaktion av positiva effekter

Från forskning och kundprojekt vet vi att när de viktigaste faktorerna för prestation stärks så leder det till flera positiva effekter som:

Läs mer om faktorerna bakom goda prestationer!

Ladda hem vårt White Paper via formuläret nedan:

Presterande medarbetare är nöjdare och friskare medarbetare

Många fokuserar på att få nöjda medarbetare. Tanken är att den som är nöjd också presterar bra – att nöjdhet är det som skapar goda prestationer. Men ledande arbetslivsforskning menar att det snarare är så att det är prestationerna som skapar känslan av nöjdhet. Forskningen visar också att vi mår bra när vi gör ett bra jobb och når våra mål. Om vi däremot inte klarar av våra uppgifter känner vi frustration, olust, vi mår sämre och riskerar att bli sjuka. När vi fokuserar på prestation genom att stärka de faktorer som möjliggör goda arbetsinsatser, får vi på köpet medarbetare som både är nöjda och mår bra.

Prestation kräver mer än bara engagemang

Engagemang är en stor trend i HR-världen, det verkar nästan ses som lösningen på organisationens alla problem. Men tyvärr är det inte alls så enkelt. På egen hand räcker inte engagemang för att kunna prestera hållbart och blir heller inte långvarigt. Utan alla faktorer för hållbara prestationer på plats minskar engagemanget och blir istället frustration. I en bra arbetssituation är engagemang en viktig komponent – men långt ifrån den enda.

Ta kontakt

Vår drivkraft är att hjälpa människor och organisationer utveckla förutsättningar, för vi vet att goda förutsättningar leder till långsiktigt hållbara prestationer och fantastiska resultat. 

Vill du skapa bättre förutsättningar för prestation och välmående, så har vi tagit fram ett förenklat test, för att komma igång. 

Kunskapsbloggen

Varför gör vi som vi gör?

Vi går upp på morgnarna och tar oss till arbetsplatsen, gör vårt jobb, vänder hemåt och nästa dag startar det om igen. När man stannar till och funderar över vårt rutinmässiga beteende kan man ibland undra, varför gör vi som vi gör?

Läs mer »

Engagerad person eller engagerande situation?

Om vi konstaterar att organisationer och arbetsgrupper har ett behov av olika personligheter så öppnar vi upp för en fantastisk möjlighet. För sanningen är att personligheter är svåra att förändra och om de förändras är det oftast inte pga. en arbetsgivare.

Läs mer »