Ersätt medarbetar­enkäten med något som faktiskt gör nytta

Agerus Flow samlar insikter från varje medarbetare och levererar underlag för kontinuerlig utveckling. Effekten är människor som mår bra, grupper som når sina mål och ett lönsamt företag.

70% Nöjdare kunder​

58% Ökad prestation ​

36 % Bättre hälsa​

Ersätt medarbetarundersökningen med något som faktiskt gör nytta

Agerus Flow samlar insikter från varje medarbetare och levererar underlag för kontinuerlig utveckling. Effekten är människor som mår bra, grupper som når sina mål och ett lönsamt företag.

Forskning som visar vägen.

Agerus är grundat på forskning från Stockholms universitet och har hjälpt företag i 100+ länder att jobba smartare. Forskningen bedrevs framförallt på ABB och Sandvik och har använts på marknaden i över 20 år.

Datadrivna insikter

för dialog

Genom att i realtid bevaka de faktorer som visat sig vara avgörande för prestation och välmående kan Agerus ersätta traditionella medarbetarundersökningar. Istället levereras insikter till både chef och medarbetare och när någonting behöver hanteras presenteras konkreta utvecklingsförslag.

– Den stora skillnaden är nog att man med Agerus-metoden känner att den ger ingångar att jobba med för att utveckla sakerna tillsammans. Många gånger möts vi av chefer som säger att de inte har tid med att mäta. Då påpekar jag alltid att Agerus-metoden fokuserar på själva kärnan i ledarskapet och din roll som chef.

58%

Ökad prestation

36 %

Bättre hälsa

70%

Nöjdare kunder

Inget extra system att lära sig – låt cheferna fokusera på uppdraget

Agerus Flow kan levereras genom smarta uppmaningar och insikter direkt i varje chefs mailkorg och behöver inte lära sig något nytt system för att dra nytta av Agerus Flow.

Ledning och HR – samt chefer som vill – kan självklart analysera och prognostisera verksamhetens välmående och följa upp varje teams utveckling.

Forskning som visar vägen.

Agerus är grundat på forskning från Stockholms universitet och har hjälpt företag i 100+ länder att jobba smartare. Forskningen bedrevs framförallt på ABB och Sandvik och har använts på marknaden i över 20 år.

70% Nöjdare kunder​

58% Ökad prestation ​

36 % Bättre hälsa​

– Vi ville ha ett mät- och utvecklingsverktyg som ger ett mervärde i arbetsvardagen. Jag är glad att vi i hittade ett verktyg som trycker så hårt på delaktigheten, att känna till vårt uppdrag och vad våra mål är, säger Marie. För oss var det helt i linje med allt annat arbete vi har gjort.

Datadrivna insikter

för dialog

Genom att i realtid bevaka de faktorer som visat sig vara avgörande för prestation och välmående kan Agerus ersätta traditionella medarbetarundersökningar. Istället levereras insikter till både chef och medarbetare och när någonting behöver hanteras presenteras konkreta utvecklingsförslag.

Inget extra system att lära sig – låt cheferna fokusera på uppdraget

Agerus Flow kan levereras genom smarta uppmaningar och insikter direkt i varje chefs mailkorg och behöver inte lära sig något nytt system för att dra nytta av Agerus Flow.

Ledning och HR – samt chefer som vill – kan självklart analysera och prognostisera verksamhetens välmående och följa upp varje teams utveckling.

Test gratis i 3 månader

boka möte för att komma igång

Använd formuläret för att bli kontaktad av en Agerus representant som hjälper dig komma igång med Agerus Flow.