book-icon (1)

Introduktion av Agerus metod – för ett hållbart arbetsliv

Del 4

Vi vill skapa ett hållbart arbetsliv fyllt med prestation, välmående och effektivitet. För det behöver alla känna att de VillVetKanFårBör©. I den andan vill vi dela med oss av vår kunskap, och vi hoppas du gör detsamma. Tillsammans kan vi skapa ett hållbart arbetsliv.

Att få prestera

När vi är på jobbet är vi där för att prestera, det är syftet med vår anställning. Att prestera är dessutom en mänsklig drivkraft vi alla har – vi vill prestera och göra bra ifrån oss för då mår vi bra. Vi har alltså både interna och externa drivkrafter för att prestera, därför är det viktigt att känna att vi också Får prestera.

Handlingsutrymme

Medarbetare som förväntas prestera måste känna att de Får inom uppdragets givna ramar. Får beskriver de mandat, befogenheter och det handlingsutrymme varje individ har för att utföra sina uppgifter. Det bästa är inte nödvändigtvis att ha alla mandat eller befogenheter, utan ha rätt befogenheter kopplat till våra uppdrag och det ansvar vi har.

Det bästa är inte nödvändigtvis att ha alla mandat eller befogenheter, utan ha rätt befogenheter kopplat till våra uppdrag och det ansvar vi har. Vi behöver kunna utföra det vardagliga arbetet och lösa uppkomna problem på ett effektivt sätt. Vi ska exempelvis inte ständigt behöva fråga om lov eller få tillåtelse när det gäller löpande arbetsuppgifter.

Tydlighet undanröjer hinder

Det är viktigt att varje individs handlingsutrymme är tydligt kommunicerat. Vid otydlighet känner vi nämligen en bristande tilltro i vår förmåga att utföra arbetsuppgifterna, den känslan blir då ett hinder för våra prestationer. Ytterligare ett hinder som skapas från otydlighet är osäkerhet. När delar av vårt handlingsutrymme är otydligt kan det leda till att vi blir rädda för att fatta beslut även i de situationer där vi faktiskt kan ta beslut.

Genom dialog kan man löpande tydliggöra vilket handlingsutrymme varje individ har men också få insikt om vilket handlingsutrymme som behövs. Med utgångspunkten att prestationer är positivt för både människan och organisationen behöver vi agera utifrån två förhållningssätt; det ena är att skapa förutsättningar och det andra är att undanröja hinder.