Fokusera på verksamheten och dess viktigaste tillgång – utan system eller inlogg

Att medarbetaren är den viktigaste tillgången verksamheten har är inget nytt. Agerus metod tar dig och din grupp till nästa nivå genom att samlas kring ett gemensamt syfte och ha rätt förutsättningar för det.

70% Nöjdare kunder​

58% Ökad prestation ​

36 % Bättre hälsa​

70% Nöjdare kunder​

58% Ökad prestation ​

36 % Bättre hälsa​

Ersätt medarbetarundersökningen med något som faktiskt gör nytta

Agerus Flow samlar insikter från varje medarbetare och levererar underlag för kontinuerlig utveckling. Effekten är människor som mår bra, grupper som når sina mål och ett lönsamt företag.

Sätt prestationen i fokus. Vi vet att nöjda medarbetare och kunder följer.

Utveckla verksamheten och medarbetarna genom att sätta de förutsättningar som behövs för att prestera i centrum. Med det kvickfotade och agila företaget i tankarna har vi tagit fram Agerus Flow. Verktyget är anpassat för verksamheter som har svårt att hitta tid för att analysera siffror eller lära sig nya system, men som likväl vill utveckla organisationen och medarbetarna. Verktyget hämtar automatiskt information från arbetsgruppen och levererar stöd för dialog om utvecklingen. Allt för att landa i konkreta förbättringsaktiviteter som hela gruppen känner ägarskap över.

"Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare."

Sätt prestationen i fokus. Vi vet att nöjda medarbetare och kunder följer.

Utveckla verksamheten och medarbetarna genom att sätta de förutsättningar som behövs för att prestera i centrum. Med den kvickfotade och agila verksamheten i åtanke har vi tagit fram Agerus Flow. Verktyget är anpassat för verksamheten som har svårt att finna tid eller möjlighet att analysera siffror eller lära sig nya system men som likväl vill utveckla verksamheten och medarbetarna. Det automatiska verktyget hämtar information från arbetsgruppen och levererar stöd för dialog om utvecklingen. Allt för att landa i konkreta förbättringsaktiviteter som hela gruppen känner ägarskap över.

Blicka framåt med Agerus metod

Genom att proaktivt se till att människor har förutsättningar att prestera blir själva arbetet det som skapar en attraktiv arbetsplats som människor lockas till, trivs på och stannar kvar på. Då metoden bygger på en kunskap om hur du skapar en hållbar prestationskultur erbjuder vi även workshopar för arbetsgrupper, ledare eller hela verksamheten. Vi tror på att förändring sker i dialogen om hur arbetssituationen ser ut och genom att vi byter bilder med varandra för att skapa en samsyn för vägen framåt.

"Hos oss på Systembolaget handlar ledarskap om att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare. Just därför passade Agerus med sitt fokus på uppdraget, förutsättningarna och dialogen så bra som stöd till våra ledare."

58%

Ökad prestation

36 %

Bättre hälsa

70%

Nöjdare kunder

Inget extra system att lära sig – låt cheferna fokusera på uppdraget

Agerus Flow kan levereras genom smarta uppmaningar och insikter direkt i varje chefs mailkorg och behöver inte lära sig något nytt system för att dra nytta av Agerus Flow.

Ledning och HR – samt chefer som vill – kan självklart analysera och prognostisera verksamhetens välmående och följa upp varje teams utveckling.

Forskning som visar vägen.

Agerus är grundat på forskning från Stockholms universitet och har hjälpt företag i 100+ länder att jobba smartare. Forskningen bedrevs framförallt på ABB och Sandvik och har använts på marknaden i över 20 år.

70% Nöjdare kunder​

58% Ökad prestation ​

36 % Bättre hälsa​

– Vi ville ha ett mät- och utvecklingsverktyg som ger ett mervärde i arbetsvardagen. Jag är glad att vi i hittade ett verktyg som trycker så hårt på delaktigheten, att känna till vårt uppdrag och vad våra mål är, säger Marie. För oss var det helt i linje med allt annat arbete vi har gjort.

Datadrivna insikter

för dialog

Genom att i realtid bevaka de faktorer som visat sig vara avgörande för prestation och välmående kan Agerus ersätta traditionella medarbetarundersökningar. Istället levereras insikter till både chef och medarbetare och när någonting behöver hanteras presenteras konkreta utvecklingsförslag.

Inget extra system att lära sig – låt cheferna fokusera på uppdraget

Agerus Flow kan levereras genom smarta uppmaningar och insikter direkt i varje chefs mailkorg och behöver inte lära sig något nytt system för att dra nytta av Agerus Flow.

Ledning och HR – samt chefer som vill – kan självklart analysera och prognostisera verksamhetens välmående och följa upp varje teams utveckling.

Boka möte med våra affärsutvecklare 

för att komma igång

Elias Olofsson

Tel: +46 72 514 10 40
Mail: elias.olofsson@agerus.se

Tomas Huhtapalo

Tel: +46 73 151 95 29
Mail: tomas.huhtapalo@agerus.se