Agerus Kundcase, Artiklar & Blogg

Goda prestationer skapar en kedjereaktion av fantastiska effekter: stärkt hälsa, ökat engagemang, bättre effektivitet och lönsamhet för att nämna några. Här delar vi med oss av våra, och våra kunders, kunskap och erfarenheter om hur man presterar hållbart.

Kundcase

Blogg & Artiklar från Agerus Bulletin

Bulletin: Gränslöshet kräver fokus på uppdrag

Vad händer med arbetsplatserna när arbetet inte längre är något du går till utan något du gör?
Synen på arbete är under förändring. Ny teknik gör att vi ofta arbetar när och var vi vill. Vi samarbetar med våra kollegor oavsett var vi befinner oss – vi delar dokument, mejlar eller möts via Skype. Allting är ett knapptryck bort. Gränslösheten är både en möjlighet och ett hot mot arbetsmiljön och förutsättningar att prestera.

Läs mer »