Agerus Kundcase, Artiklar & Blogg

Goda prestationer skapar en kedjereaktion av fantastiska effekter: stärkt hälsa, ökat engagemang, bättre effektivitet och lönsamhet för att nämna några. Här delar vi med oss av våra, och våra kunders, kunskap och erfarenheter om hur man presterar hållbart.

Kundcase

Kompetenta och engagerade medarbetare bidrar till en resultatdriven och respektfull kultur i Metso Outotec

”Agerus är en utmärkt plattform som stödjer vår strategi att utveckla såväl prestation som engagemang hos våra medarbetare. Vi är mycket nöjda med hur användarvänligt det är och hur lätt vi kan få ut olika rapporter och jämförelser. Verktyget hjälper också till med analysen av resultaten och visar tydligt var de viktigaste förbättringsområdena finns för varje team.”
– Johanna Ahokas, Director, Talent and Engagement, Metso Outotec

Läs mer »

Quintus Technologies – Prestationsutveckling i en global miljö

”Vi är i en marknad som hela tiden förändras via kundernas behov och nya teknikskiften. Det gör att vi som företag hela tiden måste anpassa både organisation, roller och kompetenser i verksamheten. Allt detta är komplext och ska fungera i olika kulturer, men med hjälp av Agerus så lyckas vi skapa ett gemensamt sätt att fånga upp och hantera de här frågorna.”

Pamela Ernlund, global HR-partner

Läs mer »

Blogg & Artiklar från Agerus Bulletin

Blogg: Länge leve dialogen!

Begriplighet handlar om att ge medarbetarna ett tydligt uppdrag och veta vilka målen är för verksamheten. Det handlar också om att vara tydlig med vilka prioriteringar som gäller i det nya och vad som har blivit mindre viktigt.

Läs mer »

Blogg: Att känna sammanhang i orostider

Begriplighet handlar om att ge medarbetarna ett tydligt uppdrag och veta vilka målen är för verksamheten. Det handlar också om att vara tydlig med vilka prioriteringar som gäller i det nya och vad som har blivit mindre viktigt.

Läs mer »