Agerus Kundcase, Artiklar & Blogg

Goda prestationer skapar en kedjereaktion av fantastiska effekter: stärkt hälsa, ökat engagemang, bättre effektivitet och lönsamhet för att nämna några. Här delar vi med oss av våra, och våra kunders, kunskap och erfarenheter om hur man presterar hållbart.

Kundcase

Blogg & Artiklar från Agerus Bulletin

Bulletin: Vilket anseende har ditt företag?

Ofta missar eller glömmer företag att varumärket också måste byggas inifrån. Alla anställda ska ju vara medvetna om företagets policys och värderingar och jobba enligt dessa. Det gäller att få alla ombord! Och för att kunna göra det är det viktigt att skapa en enhetlig och hållbar företagskultur, där det finns tydliga mål, men också ett fokus på förutsättningar för att kunna nå målen.

Läs mer »

Bulletin: Situationen i fokus

Januari. Starten på året och för många ett tillfälle att förändra sina vanor. Det kan exempelvis vara att: äta mer hälsosamt, motionera mer eller läsa fler böcker.

I grund och botten är det ju ledningen som ansvarar för effektivitet och välmående inom organisationen.

Läs mer »