Agerus Kundcase, Artiklar & Blogg

Goda prestationer skapar en kedjereaktion av fantastiska effekter: stärkt hälsa, ökat engagemang, bättre effektivitet och lönsamhet för att nämna några. Här delar vi med oss av våra, och våra kunders, kunskap och erfarenheter om hur man presterar hållbart.

Kundcase

Blogg & Artiklar från Agerus Bulletin

Bulletin: Salutogent ledarskap

Målet för det salutogena ledarskapet är att skapa en bra jordmån där medarbetarna har möjlighet att utveckla kompetens, motivation, lust och välbefinnande. Det salutogena perspektivet innebär alltså att man lägger tonvikten på de hälsobringande faktorerna.

Läs mer »

Bulletin: Utbildningsserie i Agerus metod

Goda prestationer, låga sjuktal och måluppfyllelse är ingen slump, det är ett resultat av ett långsiktigt och metodiskt arbetssätt. Vi på Agerus har utvecklat en metod med ett koncept som vi kallar En hållbar prestationskultur™.

Läs mer »