Agerus Kundcase, Artiklar & Blogg

Goda prestationer skapar en kedjereaktion av fantastiska effekter: stärkt hälsa, ökat engagemang, bättre effektivitet och lönsamhet för att nämna några. Här delar vi med oss av våra, och våra kunders, kunskap och erfarenheter om hur man presterar hållbart.

Kundcase

Hemab – Att leda i förändring

Men för att kunna fortsätta leverera stabilt i en ny verklighet måste vi förbereda oss för det. Därför är det viktigt att få ett engagemang i hela organisationen och en vilja att vara med och påverka utvecklingen. Det är här Agerus kommer in i bilden med konceptet om en hållbar prestationskultur.
– Lena af Geijerstam Unger, VD, Hemab

Läs mer »

Värmekameror med uppdraget, förutsättningarna och prestationen i fokus

”Den stora skillnaden är nog att man med Agerus-metoden känner att den ger ingångar att jobba med för att utveckla sakerna tillsammans. Många gånger möts vi av chefer som säger att de inte har tid med att mäta. Då påpekar jag alltid att Agerus-metoden fokuserar på själva kärnan i ledarskapet och din roll som chef.” 
– Joakim Pedersen, HR Business Partner, FLIR Systems

Läs mer »

Struktur, kultur och ledarskap för en trygg och effektiv organisation

Via Googles forskning och Projekt Aristoteles framgår att psykologisk trygghet är en av de viktigaste faktorerna för att skapa effektiva team. När vi känner trygghet och tillit så håller vi varandra ansvariga och kan tala uppriktigt med varandra om problem samtidigt som vi hjälper och ber om hjälp. Det är i ett sådant klimat som både prestationer och innovationer utvecklas positivt.

Läs mer »

Blogg & Artiklar från Agerus Bulletin

Bulletin: Drivkrafter och lösningar för ökat självledarskap

– Under många år har vi kunnat se en stegvis förflyttning från en mycket statisk affärsmiljö till en som är i snabb förändring. Likaså att vi går från en situation där ledningen fattade alla viktiga beslut till en mer decentraliserad beslutsordning med fler involverade. Vår tid är så komplex att ingen längre själv kan sitta på all kunskap eller har alla svaren om förändringarna i omvärlden.

Läs mer »

Blogg: Länge leve dialogen!

Begriplighet handlar om att ge medarbetarna ett tydligt uppdrag och veta vilka målen är för verksamheten. Det handlar också om att vara tydlig med vilka prioriteringar som gäller i det nya och vad som har blivit mindre viktigt.

Läs mer »