Vilket anseende har ditt företag?

Ett starkt varumärke kräver systematiskt arbete med företagets kultur!

Idag inser alla hur viktigt det är att bygga upp ett starkt varumärke. Varumärket är inte bara en av företagets viktigaste tillgångar, utan dessutom en direkt länk till kunder. Det skapar attityder, känslor,- bra eller dåligt anseende och i bästa fall väcker varumärket förtroende hos allmänheten. Men hur kan vi bygga upp ett starkt varumärke? Första tanken är oftast att ösa på med marknadsföring för att få ut budskapet. Så många som möjligt ska ju nås! Men då är frågan: Vad händer om vi som företag inte kan leverera eller leva upp till det som kommuniceras?

Du säljer inte allt med mördande reklam!

Nyligen publicerades det så kallade anseendeindexet, där Nordic Brand undersökte olika företags anseende hos svenska folket: med andra ord en mätning av hur varumärket uppfattas. Resultatet visade att det inte är företagen som satsar mest pengar på marknadsföring som har högst anseende och förtroende. Intressant, säger många. Självklart, säger vi på AGERUS. AGERUS har med stöd i forskning och i vardagen jobbat länge med kopplingen företagskultur och starka varumärken, vi vet att det inte räcker med att satsa på externa kanaler för att utveckla ett starkt varumärke.

Det är vad du gör som räknas!

Ofta missar eller glömmer företag att varumärket också måste byggas inifrån. Alla anställda ska ju vara medvetna om företagets policys och värderingar och jobba enligt dessa. Det gäller att få alla ombord! Och för att kunna göra det är det viktigt att skapa en enhetlig och hållbar företagskultur, där det finns tydliga mål, men också ett fokus på förutsättningar för att kunna nå målen. Att låta medarbetarna vara en självklar del i företagets olika processer skapar i sin tur en känsla av tillhörighet, ansvar och därmed viljan att bidra; tre viktiga aspekter som har direkt påverkan på våra resultat och på hur vi som företag uppfattas. Det tar tid att bygga ett starkt Varumärke och bara ett ögonblick att rasera det.

Vi kan därmed konstatera: En satsning på att skapa en hållbar företagskultur och personal som är delaktig i företagets utveckling står i direkt samband med ett starkt och trovärdigt varumärke. Glöm därför inte att leva som man lär, vårda och utveckla insidan för så småningom syns det också på utsidan.

Stärk ert varumärke nu!

I boken Från individ till lönsam affär presenteras AGERUS forskning och en praktisk modell som med fokus på individens behov leder till ökad effektivitet och lönsamhet. Beställ boken här »

Boka in dig på ett kostnadsfritt webbmöte med AGERUS där vi berättar om AGERUS webbverktyg och den vetenskapliga metod som det bygger på. Verktyget underlättar ditt interna förbättringsarbete mot ett hållbart varumärke. Boka in ett möte här »

Agerus sprider kunskap och säljer webbverktyg, Agerus Worklife och Agerus Survey. För att kunna leda en organisation framåt, målinriktat och framgångsrikt måste fokus ligga på att leverera förutsättningar till alla medarbetare på alla nivåer. Finns förutsättningar för prestation och måluppfyllelse, Ja, då; vill-vet-kan-får och bör alla prestera. Detta utgör grunden för en stark kultur och kan mätas med ett index, Agerus prestationsindex API. Agerus mäter också de mänskliga basbehoven; tillhöra-bidra-utveckla-bekräfta som tillsammans bildar Agerus Identitetsindex AII. Dessa båda Index utgör basen för AGERUS hållbarhetsindex,- där träffbilden visar om medarbetarna är med på vagnen mot långsiktig framgång utifrån företagens värderingar och målinriktning,- eller inte.