Vem är ansvarig – du eller någon annan?

God prestationskultur vill alla ha, men vem ser till att skapa den? Vem är ansvarig för att du som chef eller medarbetare har de förutsättningar du behöver i ditt arbete? Vem är ansvarig för att du kan prestera väl och känner dig bekräftad i arbetet? Vem ska skapa samhörighet, stolthet och lojalitet i ditt arbete?

Anders Nordmark

Anders Nordmark, Ansvarig AGERUS Academy

”Det råder på många håll en föreställning om att det är chefen eller ledningen som har det största ansvaret för individens arbetssituation. Att förändringar och förbättringar alltid kommer ”uppifrån” och att den enskilda medarbetaren har väldigt liten möjlighet att påverka. Det är ett synsätt som är omodernt och ett direkt hinder för utveckling av medarbetarnas förutsättningar och därmed hela verksamhetens potential”

Det menar Anders Nordmark, ansvarig för AGERUS Academy, som utbildat och föreläst för tusentals chefer i ledarskap för hållbar prestationskultur.

Anmäl dig till kunskapsdagar som vänder upp och ner på gängse värderingar!

I vår utbildning ”Prestationskultur för chefer” lär du dig som chef att bygga en hållbar prestationskultur där allas prestationer utvecklas och samverkar. Där alla börjar ta ansvar både för sin egen arbetssituation och bidrar med goda förutsättningar i arbetsgruppen. Där samarbete, utveckling och innovation är nyckelord.

Utbildningen löper under fyra månader och består av heldagsseminarier en gång i månaden samt praktiska uppgifter och handledning mellan seminarierna. I utbildningen ingår licens för användning av AGERUS systemverktyg under utbildningstiden. Verktyget hjälper dig att få snabb effekt i utvecklingsarbetet och att driva processen med systematik.