Vardagspsykologi hjälper dig att skapa effektivitet, lojalitet och arbetslust

Människans grundläggande psykologiska behov gäller i högsta grad också i arbetet och på arbetsplatsen. Anders Nordmark, senior partner på AGERUS med mångårig erfarenhet av organisations- och ledarskapsutveckling, redogör för hur du genom att känna till och använda dig av hur vi människor i grunden fungerar kan skapa en både effektiv och hälsosam kultur på ditt jobb.

På mitt jobb talar vi ofta om mänskliga basbehov och hur de hänger ihop med arbete. Människans psykologiska basbehov kan beskrivas på lite olika sätt men de handlar alla om det vi som människor måste ha för att ”överleva”. Om inte våra mest grundläggande behov blir tillgodosedda mår vi dåligt och tappar fotfästet i tillvaron.

Vad man kanske inte så ofta tänker på är att de också är av avgörande betydelse för goda prestationer i arbetet. Ja, att de faktiskt hänger ihop med effektivitet.

Läs hela artikeln på motivation.se