Detta sker när företag slopar traditionella prestationsskattningar

Forskning visar att allt fler amerikanska företag lämnar konventionella prestationsskattningar. Författarna till studien menar att trenden gäller såväl stora som mindre företag och att trenden gäller samtliga branscher. Djupintervjuer med 33 företag som slopat sådana skattningar visar bl a att antal samtal mellan medarbetare och chefer om just prestationer, ökar dramatiskt vilket är positivt. Studien har genomförts vid NeuroLeadership Institute.

Varför väljer vi på Agerus – ett företag som bygger sin affärsidé på bl a prestationsskattningar – att lyfta fram den här nyheten? Jo, för att dessa forskningsrön stödjer vår uppfattning om att de gamla prestationsskattningarna inte hjälper företagen framåt. Det som krävs är mätningar, verktyg och processer som tillsammans stöttar en utvecklingsdialog. Något som konventionella mätningar inte gör.

Den amerikanska studien visar också att företag som slopat de gamla prestationsmätningarna upplever en klart minskad administrativ börda och att dialogen i företagen fokuseras mer på framtiden och företagets mål, tillväxt och utveckling.

Företag i studien berättade också att slopandet av de gamla prestationsmätningarna innebar en möjlighet för dem att göra ett omtag på hela deras arbete med att förbättra organisationens prestationer och öka medarbetarnas engagemang.

”The organizations we talked to were clear that a revamped performance management process was an opportunity to revitalize their frameworks for supporting engagement and performance.”

Läs mer om studien på hrb.com (Harward Business Reviews webbmagasin) https://hbr.org/2015/11/what-really-happens-when-companies-nix-performance-ratings

Om du vill veta mer om hur Agerus prestationsindex skiljer sig från andra, traditionella mätningar, lämna din e-postadress här, så skickar vi dig den informationen.