Utvecklande dialog får vi först när vi byter bilder med varandra

Anders Nordmark är utbildad teolog och ledarskapsutvecklare, med lång bakgrund som utbildare av chefer och ledare, bl.a. inom ICA-koncernen. Vi bad honom berätta om hans roll på Agerus.

– På visitkortet står att jag är ”senior partner”. Men min roll har mycket varit att vara garanten för kopplingen mellan Pelles, Dr Pär Pettersson, forskning och den praktiska användbarheten i Agerus produkter som har att göra med goda förutsättningar för prestation i arbetslivet.

I Agerus synsätt är frågan om dialog central för att organisationer ska kunna utvecklas och förbättras. Anders förklarar varför.

– Jag brukar påminna om att det faktiskt inte finns någon objektiv verklighet. Den bild du har av situationen är din och ingen annans. Din verklighetsuppfattning är ”konstruerad” av din hjärna och de du möter har i sin tur sin egen verklighet. När vi börjar jämföra dessa blir det spännande. För att det ska ske krävs ett utbyte, att man aktivt byter bilder med varandra.

Anders menar att det naturligtvis finns fakta men det är vi subjektiva individer som, utefter vilka vi är med våra erfarenheter, behov och unika personligheter, tolkar vår verklighet.

– Vad menar vi t.ex. med utryck som att ”det skall vara välstädat på lagret”, eller att ”vi ska ha ett starkt kundfokus”? Vad lägger vi i dessa ord? Hur kan vi veta att vi pratar om samma sak om vi inte har jämfört våra olika bilder bakom orden?

En som forskat på dialog i arbetslivet är Lena Wilhelmson vid Stockholms Universitet. Hennes modell för dialogkompetens visar hur dialog kan användas som ett praktiskt redskap för att skapa de nödvändiga perspektivförändringarna, menar Anders.

– Jag har funderat en hel del på hur man gör detta i praktiken och kommit fram till att det i grund och botten handlar om fyra tydliga steg. Men innan man börjar ta dessa steg måste man skaffa sig en öppen och ödmjuk inställning till nya tankar. Annars går det inte.  Man måste också våga lägga ”debatten” åt sidan, till förmån för nyfikenhet.

– Steg ett handlar om att fråga och lyssna. Detta kräver lite träning. Du kan fråga ungefär så här: ”Jag skulle vilja veta hur du tänker om den här saken…”. Sen behöver du disciplinera dig till att faktiskt lyssna på svaret också. Inte fundera ut fel på och motargument till det du hör, utan verkligen försöka förstå. Du kan ställa frågor och gärna själv formulera det du tycker dig höra att den andra säger: ”Du menar alltså så här….?”.

Redan efter detta första steg menar Ander att man snabbt kommer att märka att det händer spännande saker i dialogen.

– I det andra steget ska du berätta om din bild. Beskriva ditt perspektiv och dina tankar, upplevelser och erfarenheter. Tänk på att ge din bild så att den andre lättare kan förstå hur du tänker, och försök inte övertyga om att du har rätt. Låt också motparten ställa frågor.
– Steg tre är att ompröva. Utifrån det du hört ska du nu reflektera över din bild, åsikt och ditt perspektiv. Detta sker kanske bäst ”på egen kammare”, så att säga, och inte i själva samtalet. Våga verkligen ifrågasätta dig själv! Lägg bort prestige och skala bort det i din bild som inte håller måttet eller är oviktigt. Försök komma till kärnan.

Anders påpekar att det här med att ändra uppfattning om något, är en styrka och aldrig en svaghet. Att ”ombesluta sig” är att växa och utvecklas.
– Det fjärde och sista steget är att utmana. För nu är det dags att också vara lite mer kritisk mot din motpart. Kritisk betyder inte att vara negativ. Att utmana är att våga ifrågasätta, inte för att vinna debatt utan för att hjälpa motparten att se sin bild ur ett annat perspektiv. Detta kräver att du verkligen har hållbara argument, som är utmanade utan att vara hotande. Anklaga aldrig och var respektfull. Tänk också på att utgå från ditt nya och omprövade perspektiv.

Anders menar att de fyra stegen handlar om något mycket grundläggande och troligen avgörande i mänsklighetens historia – förmågan till ett äkta utbyte mellan individer.

– All utveckling bygger på ett utbyte och så också mellan människor – idéer, drömmar, kompetenser, erfarenheter etcetera. Det är när detta utbyte sker som mänskligheten går framåt. Och språket är grundläggande för detta utbyte! Det här med det utvecklande utbytet går ända tillbaka till människans första steg på jorden.