Utveckla varumärket inifrån

”Vi har tagit medarbetarundersökningar till en helt ny nivå. Idag kan vi med Agerus System leverera ett effektivt verktyg för att skapa en stark prestationskultur till nytta för både företag, medarbetare och varumärke.”

Julian Langlee, CTO, AGERUS

Julian Langlee, CTO, AGERUS

Julian Langlee, CTO, AGERUS

Spindeln i nätet när det gäller utvecklingen av AGERUS webbaserade systemverktyg är Julian Langlee, teknikansvarig/CTO på AGERUS.

– Vår utgångspunkt när vi byggt AGERUS System är att det ska vara ett enkelt och praktiskt utvecklingsverktyg i vardagen, berättar Julian.  Många system är för krångliga och upplevs mer som ett hinder än en hjälp i vardagen. Vi bygger vårt system så att vem som helst ska kunna använda det och få hjälp att utvecklas i arbetet.

”Ett starkt varumärke byggs inifrån”

När medarbetare och chefer kan ta ansvar för sin arbetssituation och förbättra sina förutsättningar, skapar det en stark och långsiktigt hållbar prestationskultur. När de inre förutsättningarna är på plats kan man också forma ett starkt varumärke ute i marknaden.
– På AGERUS talar vi om den ständiga kalibreringen i vardagen. För att vara effektiva måste det ske en löpande dialog och justering av vad man gör och hur man gör det. Och det är precis det vi vill erbjuda våra kunder med vårt systemverktyg, förklarar Julian.

My AGERUS – varje medarbetares verktyg för utveckling på jobbet

– Under sommaren har vi lanserat en helt ny tjänst där enskilda medarbetare för första gången använder systemet för att utveckla sig och den egna arbetssituationen. Tjänsten, som heter My AGERUS, används av kunder som vill arbeta med individutveckling och inte bara utveckling på gruppnivå.

– Genom My AGERUS öppnar vi för alla kunder som förstår att dagens och morgondagens arbetskraft önskar hjälpverktyg med fokus på dem som individer, som komplement till lagbyggande och teamutveckling. Båda nivåerna är lika viktiga, men på marknaden har det saknats ett effektivt systemverktyg för medarbetarens egen utveckling och det känns bra att vi nu kan erbjuda det, avslutar Julian.

 

 

Inbjudan till kostnadsfritt webbmöte

Vi berättar om hur du med hjälp av AGERUS System effektivt utvecklar prestationer och hälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå. Webbmötet tar ca 30 minuter. Fler personer kan med fördel delta. Klicka här för att boka ett möte!