Ung VD lever som han lär

Introducerar den nya webbaserade plattformen Agerus Worklife

Julian Langlee, 30 år, tillträder som VD för Agerus nu i september 2015. Julian har studier med Internationell marknadsföring som bas med bl a ett års studier på universitet Jean Moulin i Lyon. Marknadsföring och internationella affärer intresserar honom men han har alltid fascinerats av de möjligheter som finns inom webben. Hans första jobb var på teknikföretaget Citrix i Ft. Lauderdale, USA. Så det är ingen slump att Julian de senaste åren fått ansvaret för Agerus teknikutveckling. En tid som har inneburit en lång rad förbättringar, inte minst lanseringen av Agerus Worklife.

Men nu är det dags för Julian att ta nästa steg.

Jag är beredd att ta Agerus ut på den internationella arenan. Men först ska vi introducera vår plattform Agerus Worklife här i Sverige. Vi vill visa att det med enkla sanningar, umgänge och förankring i forskning och med teknikens hjälp går att få människor att trivas bättre på sin arbetsplats och därtill prestera mer utan att för den skull behöva bo på jobbet, säger Julian.

Vi står i en omställning avseende arbete och organisation vare sig vi vill eller inte. Min generation ställer helt andra krav på öppenhet, transperens och tydlighet.

För väldigt många räcker det inte att bara ha ett jobb, det är viktigt att få tillhöra ett syfte, ett ”varför jobbar jag här?”. Ekonomiska mål i all ära, men med utbildning och erfarenheter av att finnas var som helst på jordklotet så vill man ha både och. Tjäna pengar, göra det för en god saks skull och dessutom hinna med familj, vänner och personliga intressen. Det sätter press på företagen om dom ska kunna rekrytera och behålla kompetent personal.

Jag försöker efterleva det vi har byggt in i Agerus Worklife. Tydlighet om uppdraget, tydlig kommunikation, återkoppling och framförallt fokus på att leverera förutsättningar för att var och en ska kunna vara sin egen chef, oavsett om man jobbar i team eller med helt egna uppgifter. Min roll är att finnas till hands och hålla riktning. Resten kan mina medarbetare bättre än jag. Jag känner att vi alla på företaget har en gemensam värdegrund som individer och i företaget oavsett var vi kommer ifrån eller vilken religion man knyter an till.

Det vi ger uttryck för borde komma alla till dels oavsett vilken roll man har i en organisation, alla måste behandlas och agera med respekt oavsett ens roll i företaget. På Agerus har vi ju dessutom devisen ”believe in people”