AGERUS
SCREENING

En hälsokontroll av din organisation

Utveckla organisationens prestation med ett enkelt test

Här börjar din metodiska resa för att skapa en starkare och mer välmående organisation

Agerus Screening är ett unikt verktyg, utvecklat tillsammans med ledande prestations- och arbetsmiljöforskare. Med vårt verktyg hjälper vi dig att snabbt och enkelt se om ni har rätt förutsättningar för att prestera på topp. Om inte, så ger vi dig en guideline med utgångspunkt i den analys vi gör genom verktyget. Du får snabbt veta vilka åtgärder du behöver genomföra.

Så här går det till

Vi lär dig att tolka och analysera organisationens förutsättningar att göra riktigt bra prestationer utifrån en solid och vetenskapligt säkerställd metod. Detta ger er organisation en stor fördel: ni kan se vilka styrkor ni måste upprätthålla och vilka svagheter ni måste åtgärda för att inte drabbas av obehagliga överraskningar inom viktiga områden såsom kundnöjdhet, produktivitet, hälsa mm. Vi brukar säga att vi ger dig förutsättningar att köra din verksamhet med blicken på vägen framför dig och inte bara se redan uppnådda resultat i backspegeln. Du får alltså en unik insikt om hur du kan utveckla organisationens framtida resultat!

Analysen presenteras personligen för dig och din ledningsgrupp, ni får även en handlingsplan, en guideline på de åtgärder som kan sättas in för att ge medarbetarna ännu bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi ger dig ett beslutsunderlag baserat på din organisations tillstånd – du skulle kunna kalla det för ditt företags hälsokontroll! Och hälsa är viktigt tycker vi på Agerus. Om det kan vi berätta mera. Välkommen att kontakta oss.

Målgrupp:
Chefer och ledningsgrupper

Pris:
Introduktionspris: 19.900:- exkl. moms

Plats:
Återrapport under ert ledningsgruppsmöte

När:
Vid överenskommelse, ungefär två veckor efter screening

Vår unika screening ger dig en snabb analys av organisationens förutsättningar att prestera. Screeningen är utformad för att snabbt sortera ut organisationens behov, att identifiera de förutsättningar som måste utvecklas för att organisationen ska göra ett bättre jobb samt tydliggöra det som bör upprätthållas.

Happy Companies

Att lära sig förstå organisationens behov är utan tvekan den viktigaste förutsättningen för att utveckla en välmående organisation. Årtionden av forskning har gett oss unika kunskaper om hur du kan utveckla en organisation med mer arbetsglädje, som mår bättre samtidigt som den presterar bättre. Här är några av de glädjande insikter screeningen ger dig:

1. Du får en vetenskapligt validerad bild av verksamhetens prestationskultur
2. Du får en snabb analys av organisationens förmåga att prestera
3. Vi lär dig hur du ser vad organisationen behöver för att prestera optimalt
4. Vi lär dig hur du identifierar risker inom avgörande områden som kundnöjdhet, produktivitet mm.
5. Vi pekar på de viktigaste stödåtgärderna som kan utveckla organisationens prestation

Agerus Screening i tre steg

1Vi gör en screening, en ”hälsokontroll” av organisationens eller gruppens förutsättningar att göra ett bra jobb.

2Våra experter undersöker och analyserar om din organisation eller grupp har de rätta förutsättningarna för att utveckla en hållbar prestationskultur.

3En strategisk analys presenteras för ledningsgruppen och visar hur ni skapar hållbara prestationer. Analysen innehåller en Guideline, en handlingsplan, med förslag på aktiviteter som kan utveckla organisationens effektivitet och arbetsglädje.

Intresseanmälan

Namn*

Företag*

E-post*

Telefon*

Meddelande